SCP: vrouwen werken minder, omdat ze daar zelf voor kiezen

Den Haag. Of vrouwen in deeltijd werken is maar ten dele afhankelijk van of ze jonge kinderen hebben. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de studie Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken, dat gisteren verscheen. Vrouwen met oudere kinderen blijken even vaak in deeltijd te werken als vrouwen met jonge kinderen. Twee op de vijf jonge vrouwen die (nog) geen kinderen hebben werken daarnaast ook minder dan 35 uur per week. Voor iets meer dan een derde van de vrouwen is geld een motivatie om te gaan werken. Bij mannen is dat driekwart. De onderzochte vrouwen geven aan te kiezen voor deeltijdwerk, omdat ze werk niet als belangrijkste zien in het leven. Ze willen tijd voor zichzelf, kinderen, hobby`s en een sociaal leven. De vrouwen noch de omgeving hebben er moeite mee dat de vrouwen minder uren betaald werk verrichten dan mannen, blijkt uit het onderzoek. ”Ook op het werk blijkt de deeltijdbaan voor vrouwen volledig ingeburgerd”, stelt het SCP. De invloed die vrouwen, maar ook mannen, hebben op hun werktijden blijkt in tien jaar tijd niet verbeterd. Thuiswerken en zelfroosteren zijn zeer zeldzaam in Nederland, concludeert het rapport. ”Succesvolle voorbeelden bleken moeilijk te vinden.”