Rwanda dreigt Europese Unie over Oost-Congo

Een groeiende diplomatieke ruzie met Frankrijk en Duitsland kan ertoe leiden dat Rwanda niet langer wil meewerken aan internationale pogingen om het conflict in Oost-Congo op te lossen. Dat dreigement heeft de Rwandese president Paul Kagame gisteren geuit.

De medewerking van Rwanda aan het bereiken van een oplossing in Oost-Congo geldt als onmisbaar. Rwanda, dat in het recente verleden tweemaal Congo binnenviel, wordt ervan verdacht dat het rebellen in Oost-Congo steunt, iets wat Rwanda overigens ontkent.

Kagame bracht gisteren een bliksembezoek aan Duitsland, waar hij zijn chef protocol bezocht die gedetineerd is sinds zij zondag werd gearresteerd. Rose Kabuye werd opgepakt op basis van een internationaal arrestatiebevel dat door Frankrijk is uitgevaardigd. Dit tot grote woede van Rwanda waar Kabuye geldt als een prominent. Frankrijk verdenkt Kabuye, Kagame en zeven andere Rwandese topfunctionarissen van betrokkenheid bij een incident in april 1994 dat de aanzet gaf tot de Rwandese genocide. Om deze reden verbrak Rwanda in 2006 al de betrekkingen met Parijs.

Kagame kon naar Duitsland reizen omdat hij, als staatshoofd, diplomatieke immuniteit geniet. Hij zei dat de arrestatie van Kabuye, die uitgeleverd zal worden aan Frankrijk, „zeker gevolgen zal hebben”, een toespeling op de Rwandese rol inzake Oost-Congo.

Anderhalve week geleden was de Franse minister van Buitenlandse Zaken Kouchner nog in Rwanda om Kigali te vragen mee te werken aan pogingen het geweld in Oost-Congo een halt toe te roepen. Tot dusverre heeft de diplomatie weinig teweeggebracht.

Rwanda heeft nu ook aangekondigd dat het „ieder moment” arrestatiebevelen kan uitvaardigen tegen 23 Fransen die het verdenkt van betrokkenheid bij de genocide. Bovendien is de Duitse ambassadeur in Kigali uitgewezen, waarop Berlijn de Rwandese ambassadeur uitwees. (Reuters, AP, AFP)