nrc.nl/schinkel

De kredietcrisis duidt erop dat de financiële sector toe is aan een grootscheepse ontvlechting. Moeten banken, zakenbanken en verzekeraars zelfstandig verder?