'Koenders trekt snel zijn portefeuille voor Palestijnen'

De ChristenUnie heeft iets met Israël. Verbondenheid, zegt Kamerlid Voordewind. Hij respecteert het lot van de Palestijnen. „Maar de grenzen van Israël moeten veilig en erkend zijn.”

Joël Voordewind (Foto Ruben Timman / Nowords.nl)
Joël Voordewind (Foto Ruben Timman / Nowords.nl) Nowords.nl

„Nederland blijft voorstander van een alomvattend akkoord voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Een dergelijk akkoord kan pas stand houden met veilige en erkende grenzen voor Israël en een levensvatbare Palestijnse staat”, aldus het vorig jaar gesloten regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie. Het is een tekst die opvallend veel overeenkomst vertoont met het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Daarin staat: „Een duurzame vredesregeling kan pas stand houden met veilige en erkende grenzen voor Israël en erkenning van de nationale aspiraties van de Palestijnen”.

„Ja, het is bijna één op één de tekst uit ons verkiezingsprogramma. Daar hebben we dan ook erg ons best voor gedaan”, zegt Joël Voordewind, sinds de verkiezingen van 2006 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. De speciale passage over het Midden-Oosten in de verder bescheiden buitenlandparagraaf is overduidelijk een van de ChristenUnie-stempels op het regeerakkoord.

De ChristenUnie heeft iets met Israël. „Verbondenheid”, noemt Voordewind het. Een verbondenheid die teruggaat op de Bijbel. Het leidt, in de woorden van Voordewind, tot „ideologische betrokkenheid” bij Israël en het conflict in het Midden-Oosten. Bezette gebieden? „De streken Samaria en Judea waren bijbels gezien het hart van Israël. Ik kan me heel goed indenken dat Israël zich wel vier keer bedenkt om die delen terug te geven aan Palestijnen. Hetzelfde geldt voor Jeruzalem. Dat is de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël.” Minder ruimte dus voor pragmatisme. Voordewind: „Hoe kun je nu verdragen sluiten met een organisatie als Hamas, die Israël niet wil erkennen, maar het land wil overnemen?”

Daar komt bij dat het conflict in het Midden-Oosten volgens Voordewind „in de kern een religieus en geen volkenrechtelijk conflict pur sang is”. Dan is het de vraag of een keuze voor Israël niet haast automatisch leidt tot een keuze tegen de Palestijnen. Voordewind: „Als God zegt dat hij ook Ismaël en zijn nakomelingen zal zegenen, dan heeft hij het over de Palestijnen. Vandaar dat we zeggen dat er ook respect moet zijn voor het lot van de Palestijnen.”

Maar respect is in zijn ogen iets anders dan lankmoedigheid. „Ik vind dat we scherper mogen kijken waar ons geld naartoe gaat. Als er wat gebeurt, trekt minister Koenders [Ontwikkelingssamenwerking, PvdA] vrij gemakkelijk zijn portefeuille. Het Palestijnse bestuur houdt daar met steun van de VN een schrijnende situatie in stand. Waarom zorgen ze er niet voor dat die mensen een baan krijgen en uit de kampen komen?”

    • Mark Kranenburg