Klaus schoffeert Ierse gastheren

De Tsjechische president Vaclav Klaus heeft bij een officieel bezoek aan Ierland voor opschudding gezorgd door tegen de zin van zijn gastheren de eurosceptische zakenman Declan Ganley te ontmoeten. Ganley is oprichter van Libertas, die eerder dit jaar met succes campagne voerde voor verwerping van het Europese Hervormingsverdrag.

Klaus sprak tegenover journalisten zijn ongenoegen uit over de pogingen om „het Ierse referendum te vergeten en de uitkomst daarvan te wijzigen”. De Ieren stemden bij het referendum in juni in meerderheid tegen het verdrag.

De regering broedt nu, in overleg met de Europese Commissie en andere lidstaten, op manieren om het verdrag alsnog aanvaard te krijgen. Het kan pas van kracht worden als het door alle lidstaten is geratificeerd. De meeste hebben dat inmiddels gedaan. Tsjechië echter aarzelt nog, mede door het verzet van Klaus.

De president zei gisteren dat ontwikkelingen binnen de EU hem zorgen baren. „Er heeft zich een radicale verschuiving voorgedaan van integratie naar eenwording, van een intergouvernementele naar een supranationale aanpak. De Europese Constitutie, die nu het verdrag van Lissabon wordt genoemd, is iets wat die verschuiving heeft versneld.”

Voorstanders van een nauwe Europese samenwerking zien met zorg het Tsjechische voorzitterschap van de EU tegemoet, dat op 1 januari ingaat. Tsjechische waarnemers wijzen er op dat Klaus’ invloed op het buitenlands beleid gering is. Het Tsjechische kabinet is minder eurosceptisch.

De Ierse regering heeft geen openlijke kritiek geleverd op Klaus’ dinerafspraak, maar achter de schermen spraken sommige functionarissen van een inbreuk op het protocol. Ganley gebruikte de gelegenheid om te bevestigen dat hij overleg voert met gelijkgezinden elders in Europa over een Europa-brede beweging.