Het verleden blijft ADO achtervolgen

Vorige week werd bekend dat ADO met een tekort van ruim 6 miljoen euro kampt. Maar de voetbalclub uit Den Haag blijft de lat hoog leggen. „Lager dan de eredivisie is geen optie.”

De kosten van het nieuwe stadion van ADO aan het Forepark vielen hoger uit dan verwacht. Foto ProShots ado den haag stadion 01-04-2008
De kosten van het nieuwe stadion van ADO aan het Forepark vielen hoger uit dan verwacht. Foto ProShots ado den haag stadion 01-04-2008 Abelskamp, Ronald;ProShots

De bloemen op de entreebalie van het ADO-stadion zijn een beetje verlept. „Gisteren verloren, dat heeft zijn weerslag”, grapt een man de ochtend na de 0-1 nederlaag tegen Heerenveen. Of slaat de gesteldheid van de bloemen toch meer op de huidige financiële situatie van de club? ADO Den Haag kampt namelijk wéér met een groot tekort, 6,3 miljoen euro dit maal. Maar paniek blijft vooralsnog uit.

Want de problemen zijn weliswaar groot, maar de club verkeert niet in acuut gevaar. Dat zegt Henk Jagersma, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Begin dit jaar was dat wel anders, toen ADO met een schuld van zo’n 10 miljoen euro kampte en de gemeente aangaf geen cent meer in de club te willen steken. ADO leek op een faillissement af te stevenen. Totdat de Rijswijkse zakenman Mark van der Kallen opstond. De eigenaar van onder meer een grote drukkerij besloot zo’n 9 miljoen euro in de club te investeren.

Er volgde een ingrijpende sanering waarbij bijna de helft van het kantoorpersoneel werd ontslagen. Met schuldeisers werd een regeling getroffen en met de gemeente werd overeenstemming bereikt over versoepeling van de aflossingsvoorwaarden van een miljoenenlening. In het voorjaar promoveerde ADO onverwachts via de nacompetitie naar de eredivisie, waarin de club begin dit seizoen zelfs even bovenin meedraaide. Steeds meer mensen wisten de weg naar het nieuwe stadion in het Forepark te vinden. De toekomst zag er weer zonnig uit voor de club.

Tot Henk Jagersma begin vorige maand tijdens de presentatie van een onderzoek naar de banden tussen ADO en de gemeente Den Haag bekendmaakte dat ADO opnieuw met een tekort kampte. Vorige week bleek dat het opnieuw om een miljoenenbedrag ging. De club ontdekte het tekort bij het opstellen van de conceptjaarrekening over het seizoen 2007/2008.

Zo zijn de huisvestingskosten in het nieuwe stadion veel hoger – ongeveer 1 miljoen euro per jaar – dan verwacht. Ook de saneringskosten bleken omvangrijker dan voorzien. Daarnaast pakte het zogenoemde crediteurenakkoord voor de club negatiever uit. Met schuldeisers was afgesproken dat zij 30 procent van hun geld terug zouden krijgen, maar daarnaast bleken ze ook nog spullen terug te kunnen vorderen. „Bedrijven haalden bijvoorbeeld stoeltjes of camera’s weg”, zegt Jagersma. Dat heeft de club volgens hem 1,3 miljoen euro gekost.

En dan is er nog het hypermoderne beveiligingssysteem, waarbij onder meer gewerkt wordt met biometrische gezichtsherkenning om bezoekers met een stadionverbod te weren. De KNVB sprak bij de opening in de zomer van 2007 zelfs over „het strengst beveiligde stadion ter wereld”. De club veronderstelde dat het beveiligingssysteem volledig gesubsidieerd zou worden, maar dat bleek niet zo te zijn. En zo kwam nog eens 1,4 miljoen euro op het bordje van ADO terecht. Jagersma vindt niet dat het veiligheidssysteem achteraf bezien te ambitieus was. De vele incidenten met ADO-supporters in het verleden rechtvaardigen volgens hem het systeem.

Dat deze zaken pas onlangs ontdekt werden komt volgens Henk Jagersma doordat de kwaliteit van de administratie bij ADO in het verleden „onder de maat” was. De administratieafdeling was vorig seizoen zelfs enige maanden onbemand. In de aanloop naar de overstap van het Zuiderpark naar het nieuwe stadion zijn „veel fouten gemaakt”, meent Jagersma. Hij vergelijkt het met „F-jesvoetbal”. Het nieuwe stadion fungeerde daarbij als de bal in een kluitje. „Iedereen was met het stadion bezig, óók de gemeente. Met succes, maar daardoor werd wel de organisatie verwaarloosd.”

Die organisatie kende de afgelopen jaren een groot verloop. In twee jaar tijd passeerden vier directeuren. Voor het eerste seizoen in het nieuwe stadion (2007/2008) werd een begroting van bijna 11 miljoen euro opgesteld, veruit de hoogste in de eerste divisie. Veel te ambitieus en optimistisch, oordelen (voormalig) betrokkenen nu. Het onlangs ontdekte tekort heeft alles te maken met het in het verleden gevoerde beleid, zeggen oud-bestuurders en commissarissen. Al vragen ze zich af of er recent niet nog grote kosten zijn gemaakt.

Ook al gaat het om een erfenis uit het verleden, toch zal er een oplossing voor het tekort van 6,3 miljoen euro moeten worden gevonden. De situatie van de club wijkt volgens Van der Kallen af van de in februari dit jaar gemaakte afspraken tussen de gemeente en de zakenman. Van der Kallen, die ook zitting heeft in de RvC, zegt: „Ik ben vooral voor de toekomst van de club binnengehaald, niet om lijken uit het verleden op te ruimen.” Op korte termijn zullen er gesprekken worden gevoerd tussen de gemeente en ADO om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Van der Kallen verwacht dat die gesprekken voor het einde van het jaar zullen zijn afgerond.

Hoewel de gemeente nog een officieel standpunt moet innemen over de oplossing van het nieuwe tekort bij ADO, lijkt het oordeel over steun aan de club gewijzigd. Tot voor kort heerste er binnen de gemeente Den Haag het mantra ‘geen cent meer naar ADO’. Dat constateerde een commissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries die de banden tussen de gemeente en ADO onderzocht. Belangrijkste conclusie van het begin vorige maand gepresenteerde onderzoek is dat de gemeente de laatste jaren te veel afstand heeft genomen van de club.

Het rapport van de commissie-De Vries werd binnen de gemeente met veel instemming ontvangen. „Als je dat een goed rapport vindt, moet je daar rekenschap van geven”, zegt PvdA-raadslid Gerard Verspuij. De PvdA – de grootste partij in de Haagse gemeenteraad – is niet langer een tegenstander van (financiële) steun aan ADO. Verspuij wijst erop dat het goed gaat met de club. „ADO is maatschappelijk actief en je ziet steeds meer groen-gele vlaggetjes in de stad. Daar gaat het toch om.” En - niet onbelangrijk – Verspuij heeft vertrouwen in de huidige leiding van ADO. „Nu wordt de club gemanaged, dus heb je inzicht. Dat was vorig jaar wel anders.”

De ambities van de nieuwe ADO-leiding zijn groot. Dit jaar is handhaving nog de doelstelling, maar binnen „vier à vijf jaar” ziet Henk Jagersma ADO uitgroeien tot een subtopper. Lager dan de eredivisie is eigenlijk geen optie voor de club. Jagersma: „We kunnen het ons niet permitteren om eruit te vallen, daarvoor maken we gewoon te veel kosten.” Trainer André Wetzel en zijn spelers weten wat hun te doen staat: een einde maken aan de serie van vier opeenvolgende nederlagen en de draad weer oppakken. En dan maar hopen dat de politiek ook een handje meehelpt.

    • Brian van der Bol