Geen verschil goedkopere of dure zorgpolis

Naturapolissen van zorgverzekeraars verschillen nauwelijks van de duurdere restitutiepolissen. Dat concluderen de Consumentenbond, ouderenbond Anbo en patiënten- en consumentenfederatie NPCF.

Met naturapolissen verwijzen verzekeraars de klant naar artsen en ziekenhuizen waarmee ze contracten hebben. Bij restitutiepolissen mag de verzekerde zelf zijn specialist of hospitaal kiezen. Die keuzevrijheid kost meer premie.

Het onderscheid vloeit voort uit de drastische wijziging van het zorgverzekeringsstelsel, drie jaar geleden. Opzet was consumenten meer keuze te bieden, en via contracten tussen verzekeraars en aanbieders kwaliteit en doelmatigheid van de geneeskundige zorg te verhogen. De idee was dat verzekeraars scherper zouden selecteren en minder zorgverleners zouden contracteren. „Dat lijkt niet het geval”, aldus de consumentenorganisaties.

In hun rapport Zorginkoop onder de loep, dat ze morgen presenteren, werpen ze de vraag op „in hoeverre het onderscheid tussen natura en restitutie voor consumenten relevant is” als verschillen in ‘contracteringsgraad’ tussen de beide polissen ontbreken.

Niettemin hanteren de verzekeraars verschillende premies. Bij grote zorgverzekeraar CZ heet de restitutiepolis Zorgkeuzepolis. Die kost een volwassene dit jaar, bij een verplicht eigen risico van 150 euro, 95,50 euro per maand. De qua dekking vergelijkbare Zorg-op-maatpolis, CZ’s naturaverzekering, kost 90,75 euro, 5 procent minder.

Met deze naturapolis, schrijft CZ op zijn website, heeft de verzekerde recht op „alle noodzakelijke zorg van onder andere huisarts, specialist en ziekenhuis. Op één voorwaarde: zij moeten een overeenkomst met CZ hebben. Gelukkig heeft CZ met bijna alle behandelaars in Nederland afspraken gemaakt.” De overgrote meerderheid van CZ’s verzekerden lijkt zich bewust van de geringe meerwaarde van de restitutiepolis: 95 procent heeft voor de goedkope natura-optie gekozen.

Bij Univé, onderdeel van ’s lands grootste zorgverzekeraar UVIT, kost de Geregeld-polis (natura) komend jaar bij een verplicht eigen risico van 155 euro per maand 92,95 euro. De Vrij-polis (restitutie) is per maand 6 euro duurder.