Aldus

Citaten uit het rapport van de commissie-Beel:

De toestand is in verschillend opzicht verziekt.

Naar haar [mej. Greet Hofmans] eigen uitspraak hebben de doorgevingen betrekking op elk gebied van het menselijk leven. Zij sluit ook het sociale en het staatkundig terrein niet uit. Het behoeft wel geen betoog tot welke verstrekkende consequenties dit kan leiden.

In ieder geval is de weg van oncontroleerbare beïnvloeding gebaand. Hierin ligt onmiskenbaar gevaar alleen al omdat voedsel gegeven zou worden aan de zo verderfelijke gedachte dat H.M. niet volstrekt zelfstandig zou staan.

Elders blijkt dat met deze „behandeling” bedoeld wordt ‘het leven voor mij tot een hel te maken (dit geschiedt min of meer dagelijks, vooral – weer – sinds een klein jaar) opdat door treiteren geestesstoringen bij mij optreden. Uiteindelijk krankzinnig verklaring’.

Wij moeten aannemen, dat Z.K.H. in toenemende mate nalaat jegens H.M. normale vriendelijkheidsbetuigingen in acht te nemen.