Vogelaar: geen aparte databank voor Antillianen

Er komt geen aparte databank voor Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren. Minister Vogelaar (Integratie, PvdA) ziet er op het laatste moment van af, na overleg binnen het kabinet.

De Verwijsindex Antillianen, een registratiesysteem voor overlastgevende Antilliaanse jongeren in Nederland, was bedoeld om informatie te kunnen uitwisselen tussen hulpverleners en zogenoemde Nederlandse Antillengemeenten over schooluitval, gezinsproblemen of criminaliteit.

Vogelaar is na overleg met minister Rouvoet (Jeugd, ChristenUnie) en staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken, CDA) tot de conclusie gekomen dat de voorgestelde Verwijsindex Risicojongeren (VIR) volstaat om de hulpverlening aan probleemjongeren beter te coördineren.

Eerder stopte minister Vogelaar veel energie in de verdediging van het plan om Antilliaanse jongeren apart te registeren. Zij ging met succes bij de Raad van State in beroep tegen een uitspraak van de rechtbank die een databank voor Antillianen verbood. Het College Bescherming Persoonsgegevens gaf de minister een ontheffing voor de verzameling van zulke gevoelige gegevens. Deze ontheffing loopt volgende maand af.

In de VIR, een algemeen registratiesysteem voor risicojongeren, wordt niet op etniciteit geregistreerd. Het is vooral een alarmsysteem waarmee agenten, hulpverleners of onderwijzers eenvoudiger met elkaar in contact kunnen komen als er terugkerende problemen zijn met een jongere. Vogelaar zal gaan stimuleren dat etniciteit wel in de dossiers van de jongeren worden opgenomen, schrijft zij in aan de Kamer.

Binnen de regeringspartijen is verdeeldheid over de gekozen weg van Vogelaar. CDA en PvdA in de Tweede Kamer vinden dat etnische afkomst alsnog in de algemene verwijsindex moet worden opgenomen. Kamerlid Ortega van de ChristenUnie noemt dit tegenover het ANP „onbestaanbaar”.

Met het intrekken van de Antilliaanse databank zegt Vogelaar oog te hebben voor de bezwaren van de Nederlandse Antillen en de Antilliaanse gemeenschap in Nederland. Die zagen het systeem eerder als obstakel dan als hulpmiddel. De Antilliaanse premier Emily de Jongh-Elhage reageerde gisteren opgelucht. Volgens haar toont de besluitvorming aan dat er in het Koninkrijk via dialoog naar oplossingen kan worden gezocht. Nederland en de Antillen dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor Antilliaanse probleemjongeren in Nederland, vindt ze.