Twintig miljoen voor toppers

Vijf hoger- onderwijsinstellingen ontvangen gezamenlijk ruim 20 miljoen euro uit het Siriusprogramma, dat excellentie in het hoger onderwijs poogt te bevorderen. Het geld is zowel bedoeld voor onderzoek als voor onderwijs.

Pagina 3