Twintig miljoen euro voor toppers in hoger onderwijs

Vijf hoger- onderwijsinstellingen ontvangen gezamenlijk ruim 20 miljoen euro uit het Siriusprogramma, dat excellentie in het hoger onderwijs bevordert.

Minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) heeft gisteren in Amsterdam het bedrag symbolisch uitgereikt aan het samenwerkingsverband Vrije Universiteit (VU) en Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit, de Universiteit Utrecht, de Universiteit Maastricht en de Hanzehogeschool Groningen.

Het ministerie van Onderwijs heeft 56,5 miljoen euro beschikbaar gesteld uit de aardgasbaten voor stimulering van excellente studenten in de jaren 2008-2012.

De Hanzehogeschool is de enige hbo-instelling waarvan de aanvraag door de expertcommissie van het Siriusprogramma is beoordeeld als „zeer veelbelovend”. „Dit toont dat excellentie niet alleen gaat om intelligentie, maar ook om professioneel talent”, reageerde Marian van Os, vicevoorzitter van het college van bestuur van de Hanzehogeschool. „We zoeken de eigen kracht van de beroepsbeoefenaars. We zoeken het minder in doorstromen naar de universiteit al mag dat wel.” De hogeschool uit Groningen heeft ruim 2,3 miljoen euro toegekend gekregen. Studenten zullen daarvan volgens Van Os merken „dat hun talenten sneller worden opgepikt en dat ze meer begeleiding krijgen”.

Het samenwerkingsproject van de beide Amsterdamse universiteiten, de Amsterdam University College, zag de aanvraag van 7,5 miljoen euro gehonoreerd. Het kleinschalige Amsterdam University College dat een sterk bèta-accent zal krijgen, gaat naar verwachting in 2009 van start.

Volgend jaar mogen 21 instellingen opnieuw hun aanvraag indienen. Zo moet Universiteit Leiden haar aanvraag van ruim 8,6 miljoen opnieuw motiveren.

Aanvragen van elf instellingen zijn definitief afgewezen, waaronder die van Hogeschool Zuyd (5,6 miljoen), Universiteit Twente (2 miljoen) en Wageningen UR (2,9 miljoen).