Sociale partners: werktijd verkorten met WW-geld

Werkgevers en bonden willen met het kabinet afspraken maken over een tijdelijke regeling om overtollig personeel op te vangen. Doel is om massale ontslagen te voorkomen, die dreigen als gevolg van de economische problemen.

Gisteren legde de grootste vakcentrale, FNV in Amsterdam, een uitgewerkt voorstel op tafel dat deel uitmaakt van een tienpuntenplan om de crisis te lijf te gaan. Daarin staat dat werkgevers voor de doorbetaling van het salaris een beroep kunnen doen op de zogeheten ‘Loonoverbruggingsregeling kredietcrisis’ (LOK). De FNV suggereert het geld hiervoor te gebruiken uit de WW-fondsen, waarin een bedrag van zo’n 9 miljard euro zit. Dit bedrag is door de sociale partners in perioden van hoogconjunctuur gespaard. Het plan wordt volgende week tijdens overleg tussen kabinet en de sociale partners over de gevolgen van de kredietcrisis besproken.

Ook de werkgevers hebben er oren naar het geld uit de WW-fondsen in te zetten om tijdelijk overbodig personeel in dienst te houden en deze periode voor bijscholing te gebruiken. Vorige week lieten de metaalwerkgevers weten dat ze met minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) binnen een week tot afspraken willen komen, omdat er op grote schaal ontslagen dreigen.

„Nu investeren in mensen is het beste dat je kunt doen”, zei FNV-voorzitter Agnes Jongerius in een toelichting op de voorstellen op het hoofdkantoor van de vakcentrale in Amsterdam. „Er is veel tijd en geld in steun aan de banken besteed. Terecht”, zei Jongerius. Maar volgens de FNV-voorzitter is de tijd aangebroken „voor de focus op mensen, die de economie elke dag draaiende houden”.

Ze wees erop dat de gevolgen van de financiële crisis momenteel voelbaar worden in de reële economie – bijvoorbeeld op de werkvloer bij DAF, Scania, NedCar, DSM en Schiphol en bij flexibele arbeidskrachten – omdat de productie wordt teruggeschroefd of tijdelijk wordt stilgelegd. Om te voorkomen dat overtollig personeel én uitzendkrachten worden ontslagen, stelt de vakcentrale een overbruggingsregeling voor waarbij tijdelijk overbodige werknemers in dienst blijven van het bedrijf dat het salaris doorbetaalt. In de periode dat er onvoldoende werk is kunnen ze geschoold worden in het bedrijf of op een cursus.

Commentaar: pagina 7

Panacee: pagina 13