Santander buigt voor de markten

Ze zeggen dat Spanje anders is, maar dat geldt uiteindelijk misschien toch niet voor de grootste Spaanse bank. Zoals vele van zijn Europese branchegenoten heeft Santander een U-bocht moeten maken ten aanzien van zijn kapitaalpositie.

Een paar dagen nadat topman Alfredo Saenz van Santander had gezegd dat de bank niet meer kapitaal nodig had, haalt de Spaanse bank 7,2 miljard euro van de markt met een claimemissie tegen forse kortingen.

Deze plotselinge ommezwaai weerspiegelt de toenemende nervositeit onder beleggers over de kapitalisering van de bank. Het zogeheten tier 1-kernkapitaal van Santander bedroeg eind september 6,3 procent, maar stond op het punt onder de 6 procent te zakken als gevolg van de recente golf overnames.

Santander had het kapitaal mettertijd op organische wijze kunnen laten groeien via de winst. Dat zou een jaar geleden misschien nog voldoende zijn geweest, met name voor een bank die weinig gevoelig is voor ‘giftige’ bezittingen als met de Amerikaanse subprime-markt samenhangende hypotheekobligaties.

Maar de piketpaaltjes zijn verplaatst en Santander heeft het veranderde sentiment pas laat onderkend. De claimemissie zal het kernkapitaal op een geruststellender 7 procent brengen.

Ommezwaaien kunnen het vertrouwen ondermijnen en beleggers wantrouwig maken. Santander houdt overeind geen lijken in de kast te hebben. Ook is de bank voorlopig niet nog meer overnames van plan. Maar de aandeelhouders zullen de uitspraken van het bestuur nu niet meer zo snel voor lief nemen.

Santander geeft de nieuwe aandelen uit tegen een korting van 46 procent. Toch lijkt de bank nog steeds een iets betere gok dan de meeste branchegenoten. Zij doet geen beroep op de staat voor meer kapitaal. De dividenduitkering lijkt ook in 2009 veilig.

De zelfstandige aanpak is ook aandeelhoudersvriendelijker dan die van andere banken die zich tot de markt hebben gewend voor extra kapitaal. Credit Suisse heeft de belangen van de bestaande aandeelhouders laten verwateren en preferente aandelen verkocht aan beleggers uit het Midden-Oosten. Barclays deed hetzelfde tegen een zelfs nog hogere prijs.

Bovendien heeft Santander, door eindelijk toe te geven aan de eis om extra kapitaal binnen te halen, de druk op andere weigeraars als Deutsche Bank, BBVA en Italiaanse banken opgevoerd. Net als Santander beweren die allemaal anders te zijn. Maar voet bij stuk houden en niets doen lijkt nu steeds minder mogelijk.

Fiona Maharg-Bravo

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Fiona Maharg-Bravo