Plan in de maak tegen ontslaggolf

Het kabinet, werkgevers en bonden willen afspraken maken over een tijdelijke regeling om overtollig personeel op te vangen. Doel is om massale ontslagen te voorkomen. Gisteren legde de grootste vakcentrale FNV een uitgewerkt voorstel op tafel, dat volgende week tijdens overleg tussen kabinet en de sociale partners over de gevolgen van de kredietcrisis wordt besproken.

„Nu investeren in mensen, is het beste dat je kunt doen”, zei FNV-voorzitter Agnes Jongerius in een toelichting op de voorstellen op het hoofdkantoor van de vakcentrale in Amsterdam. „Er is veel tijd en geld in steun aan de banken besteed. Terecht”, zei Jongerius. Maar nu is het volgens de FNV-voorzitter tijd „voor de focus op mensen, die de economie elke dag draaiende houden”.

Ze wees erop dat de gevolgen van de financiële crisis nu voelbaar worden in de reële economie, omdat de productie wordt teruggedraaid, gehalveerd of wordt stilgelegd. Om te voorkomen dat overtollig personeel én uitzendkrachten worden ontslagen, stelt de vakcentrale een overbruggingsregeling voor waarbij tijdelijk overtollige werknemers gewoon worden doorbetaald. In de periode dat er onvoldoende werk is kunnen ze geschoold worden – in het bedrijf, of op een cursus.

Het salaris kan in deze periode worden doorbetaald, omdat bedrijven hiervoor een beroep kunnen doen op de zogenaamde ‘Loonoverbruggingsregeling kredietcrisis’ (LOK). Het geld hiervoor komt uit het zogenaamde WW-fonds waarin een bedrag van zo’n 9 miljard euro zit. Het geld is door de sociale partners in perioden van hoogconjunctuur gespaard.

Ook de werkgevers hebben er oren naar het geld uit de WW-fondsen te gebruiken om tijdelijk overbodig personeel in dienst te houden en ze verder te scholen. Vorige week lieten de metaalwerkgevers georganiseerd in de vereniging FME-CWM weten, dat ze met minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken (CDA) binnen een week tot afspraken willen komen omdat er op grote schaal ontslagen dreigen.