Optas doet voorstel voor schikking

Stichting Optas, het voormalig havenpensioenfonds, heeft in het jarenlange conflict met de havenarbeiders een schikkingsvoorstel gedaan. De stichting heeft een bedrag van maximaal 350 miljoen euro aangeboden om de pensioenen van arbeiders uit de Rotterdamse en Amsterdamse havens te verbeteren.

Het voorstel, dat komt na het mislukken vorige maand van de bemiddelingspoging van Elco Brinkman, is niet bijzonder kansrijk. Voorzitter A. Jansen van de Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven (Stichting BPVH): „De stichting moet er nog een formele beslissing over nemen. Maar er staat 1,3 miljard op een rekening bij Optas, en dan gooien ze ons een kluif toe van 350 miljoen. Als we dat aannemen, laten we ergens 1 miljard staan.”

Het probleem is ontstaan toen werkgevers en werknemers tien jaar geleden de pensioengelden van de havenarbeiders veilig wilden stellen. Omdat de kosten voor reorganisaties in de haven – ontslagen – toenemend werden betaald uit pensioengelden, is het fonds ondergebracht in een aparte stichting, Optas, waarover werkgevers en werknemers niet meer rechtstreeks zeggenschap hadden.

Vorig jaar heeft Optas de pensioenverzekeraar Optas NV, die de pensioenen van 60.000 havenarbeiders regelt, verkocht aan Aegon voor 1,3 miljard euro. Dat geld wil de Stichting Optas, onder voorzitterschap van Pierre Vinken, nu gebruiken voor ‘culturele en sociale doelen’, in plaats van voor de werkgevers en werknemers in de haven. Dit tot woede van de gepensioneerde havenarbeiders, wier pensioenen al jaren niet meer geïndexeerd zijn.

BPVH is vorige maand een zogeheten jaarrekeningprocedure tegen Aegon begonnen en daagt binnenkort de Optas-bestuurders.