Meer leerlingen met bètaprofiel

Het aantal leerlingen op havo en vwo dat voor het profiel Natuur & Techniek kiest, is fors toegenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van onderzoeksbureau ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Een op de drie derdeklassers heeft afgelopen jaar gekozen voor het N&T-profiel, tegen twee jaar geleden een op de vijf. Vooral onder meisjes wint dit profiel sterk aan populariteit. Een belangrijke verklaring voor deze stijging is dat het vak natuurkunde tegenwoordig verplicht is voor de studie geneeskunde.