Botsing PvdA en CDA over softdrugs

Utrecht. Coalitiepartij PvdA zegt dat CDA-ministers van Volksgezondheid en Justitie bewust te weinig doen om de overlast door coffeeshops te beperken, om zo te kunnen pleiten voor een volledig verbod op verkoop van softdrugs. ”Ik verdenk het CDA ervan het uit de hand te willen laten lopen”, zegt Kamerlid Lea Bouwmeester. Afgelopen zaterdag pleitte CDA-fractieleider Pieter van Geel tijdens het congres van zijn partij voor het op termijn sluiten van alle coffeeshops. Hij zei dat het gedoogbeleid heeft gefaald. Van Geel bespeurde bij PvdA en VVD een kentering in het denken over dit onderwerp. Maar van een nieuwe visie bij de PvdA is volgens Bouwmeester geen sprake. ”Het klinkt wel heel stoer van het CDA, maar coffeeshops verbieden is helemaal geen oplossing.”

Lees meer over coffeeshops op nrc.nl/drugsbeleid