Administratie klopt, maar nog veel mis met uitgaven

Voor het eerst in veertien jaar heeft de Europese Rekenkamer gisteren een positieve, algemene beoordeling gegeven van de uitgaven van de Europese Unie. Toch is Maarten Engwirda, de Nederlandse vertegenwoordiger in de Rekenkamer, nog altijd zeer kritisch over de manier waarop de Unie het budget van ruim 100 miljard euro besteedt.

Heeft de Europese Unie eindelijk de financiën op orde?

„Nou, wij geven altijd een verklaring over twee verschillende onderdelen. De administratie klopt nu inderdaad, maar daarover waren we de afgelopen jaren al behoorlijk positief. Er ontbraken vorig jaar alleen nog wat technische zaken. Maar het tweede deel, dus of de Commissie de uitgaven in overeenstemming met de regelgeving heeft gedaan, daarover zijn we altijd heel negatief geweest en dat is nog steeds het geval.”

Was die gedeeltelijke goedkeuring uit politieke overwegingen? Bijvoorbeeld omdat sommige Eurocommissarissen opnieuw gekozen willen worden?

„Absoluut niet, als externe controleur doen wij niet aan politiek. De administratie klopte nu voldoende.”

In tegenstelling tot de uitgaven.

„Ja, van de uitgaven kloppen nog grote delen niet. Veel fouten gebeuren op landbouwgebied; er komen behoorlijk veel problemen voor bij uitgaven rond plattelandsontwikkeling. De regels zijn daar veel te gecompliceerd, waardoor landbouwfraude plaatsvindt. Er wordt bijvoorbeeld geld aan milieuvriendelijke boeren gegeven, die vervolgens helemaal niet milieuvriendelijk blijken te produceren. Bij de regionale structuurfondsen, die bestaan voor de armere EU-regio’s, is het nog erger. Daarvan wordt 11 procent van de 42 miljard euro niet goed besteed. Dat betekent dat aanbestedingsregels niet worden gevolgd, of projecten krijgen Europese subsidie die daar helemaal niet voor in aanmerking zouden moeten komen.”

Wat is de oplossing?

„Ten eerste moet de Commissie de regelgeving sterk versimpelen. Daarnaast moeten alle landen, zoals Nederland al doet, een verklaring afleggen over de uitgaven van EU-geld in die lidstaat. Ruim 80 procent van al het Europese geld wordt via de lidstaten zelf weer uitgegeven, dus als ieder land zelf verantwoording aflegt over het uitgegeven EU-geld, zou dat al heel veel duidelijkheid scheppen.”

De eurosceptische Britse denktank Open Europe publiceerde een lijst van 100 voorbeelden van EU-fraude. Kijk op: www.openeurope.org.uk

    • Annemarie Kas