Actie van EU tegen piraterij Somalië

De Europese Unie gaat voor het eerst een maritieme missie uitvoeren. De ministers van de Defensie van de lidstaten hebben gisteren besloten op te gaan treden tegen piraterij voor de kust van Somalië. Er wordt van uitgegaan dat vanaf december vooralsnog vier tot zes schepen uit de Unie aan de operatie zullen meedoen. De Britse viceadmiraal Philip Jones gaat de zaak voorbereiden en leiden. Nederland is bereid vanaf volgend jaar het commando te voeren. De Europese Unie neemt hiermee taken over van de NAVO, die eerder besloot de drukke vaarroute te beschermen tegen de steeds actiever wordende piraten.