Tekeningen Auschwitz gevonden

Plattegrond van Auschwitz, met links in het rood het registratiegebouw, rechts daarvan in het bruin de barakken voor de gevangenen en in het grijs de onderkomens van de SS. Op de uitbreidingskaarten voor Birkenau is ook sprake van gaskamers en lijkenkelders. (Foto Bild) Repros Kz PlŠne Herbst, Stefanie;Bild Zeitung

In een Berlijns appartement zijn bouwtekeningen teruggevonden voor de uitbreiding van het nazi-concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. Volgens het Duitse boulevardblad Bild, dat de tekeningen zaterdag publiceerde, gaat het om 28 kaarten die tussen 1941 en 1943 zijn vervaardigd. De populaire krant preciseert niet waar, wanneer en door wie de nieuwe kaarten zijn ontdekt. Daardoor is de authenticiteit en historische waarde van de tekeningen voorlopig moeilijk in te schatten.

De tekeningen hebben betrekking op de uitbreiding van Auschwitz II of Birkenau, het belangrijkste vernietigingskamp binnen het kampencomplex van Auschwitz. Ze zouden zijn ondertekend door Heinrich Himmler, de leider van de SS die samen met Adolf Hitler wordt beschouwd als het belangrijkste brein achter de genocide op de joden. Al in 1933 opende Himmler het eerste nazi-concentratiekamp in Dachau.

Op een van de zaterdag gepubliceerde tekeningen, gedateerd op 8 november 1941, is sprake van een gaskamer. Op dat moment was ook al het eerste experiment met het verdelgingsmiddel Zyklon B gehouden, waarbij 850 Russische en Poolse gevangenen werden vergast. Het gebruik van gas moest de totale vernietiging van de joden mogelijk maken zonder massale executies. Een andere tekening uit 1941 toont het plan voor het eerste crematorium met vijf verbrandingsovens en de aanduiding ‘L.Keller’ voor ‘Leichenkeller’ (lijkenkelder).

De tekeningen uit 1941 zouden een extra bewijs kunnen zijn voor het feit dat de nazitop al voor de beruchte Wannseeconferentie van januari 1942 had besloten om het joodse volk volledig uit te roeien. Hoe en wanneer die besluitvorming tot stand is gekomen, is nog steeds stof tot controverse onder historici.

In Auschwitz en Birkenau zouden uiteindelijk ruim een miljoen gevangenen sterven, onder wie 90 procent joden. Het kamp, enkele tientallen kilometers ten westen van de Poolse stad Krakau, werd op 27 januari 1945 bevrijd door de troepen van het Russische Rode Leger. De vluchtende nazi’s hadden geprobeerd het eigen kamp zo goed mogelijk te ontmantelen om bewijs voor de systematische uitroeiing van de joden te vernietigen, maar waren daar niet volledig in geslaagd.

In Duitsland wordt voorzichtig gereageerd op de nieuwe tekeningen. In 1983 ontstond veel commotie nadat het weekblad Stern een pas ontdekt dagboek van Hitler publiceerde. Enkele weken later al bleek het om een duidelijke vervalsing te gaan.