Patiëntengegevens zijn privacygevoelig

Onlangs heeft minister Klink van Volksgezondheid aan alle Nederlanders een brief gestuurd over deelname aan het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Via het EPD kunnen zorgverleners snel de actuele medische gegevens opvragen en inzien. Op een veilige en betrouwbare manier, aldus de brief. Een formulier moet worden ingevuld bij bezwaar tegen het elektronisch uitwisselen van gegevens.

Dat is vreemd. Voor het afstaan van weefsel of organen na overlijden heeft de minister principieel besloten dat de burger expliciet toestemming moet geven. Maar voor een brede toegang tot patiëntengegevens gaat de minister ervan uit dat de burger meedoet, tenzij hij bezwaar maakt. Patiëntengegevens zijn, net als weefsel of organen, privacygevoelig en kunnen van ingrijpende betekenis zijn.

    • Rose Marie Doppegieter Velp