Kritiek op Glen Mills van directie in de VS

De Nederlandse Glen Mills School in Wezep zou van naam moeten veranderen. Dat zegt de directie van de Amerikaanse Glen Mills School in het boek Glen Mills. Het verhaal van een omstreden experiment van Spits-verslaggever John Maes, dat vandaag verschijnt. Het zit de Amerikaanse directie vooral dwars dat de Nederlandse Glen Mills School een gesloten instelling wordt. Op Glen Mills worden delinquente jongens heropgevoed volgens een methode van groepsdruk: maakt de één een fout, dan wordt de hele groep gestraft.

In het boek tonen de Amerikanen zich geschokt over het grote aantal houdgrepen waarin de Nederlandse studenten worden genomen en over het hoge recidivepercentage. Er is, zegt studentenadviseur Jay Halverson, iets „danig mis” met de normatieve cultuur, de groepsdruk werkt „niet naar behoren” en de coaches zijn „niet goed getraind”.

Formeel kan de Amerikaanse directie geen naamsverandering eisen van de Nederlandse Glen Mills School, doordat er geen contract bestaat over het gebruik van de naam. De school in Wezep is de enige buitenlandse vestiging van Glen Mills.

De Nederlandse Glen Mills School kwam de afgelopen jaren geregeld in opspraak, vooral wegens de harde methodes waarmee delinquente jongeren op het rechte pad worden gebracht. Eind vorig jaar berekende het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie dat 78 procent van de jongeren op Glen Mills opnieuw in de fout gaat. Dit jaar schreef het Sociaal en Cultureel Planbureau dat „residentiële programma’s” als Glen Mills minder effectief zijn dan programma’s die ook ingrijpen in het gezin, de school, de vrienden en het werk van een delinquente jongere.

Directeur Herman Geerdink van de Hoenderloo Groep, waar de Glen Mills School onder valt, zegt in een reactie dat de Amerikaanse wens tot naamsverandering berust op een misverstand. „Het is niet zo dat er hekken om de school worden geplaatst, zoals zij lijken te denken. De enige verandering is dat we voortaan vallen onder de Wet gesloten jeugdzorg.”