Deze week

Deze week staat de agenda van de Kamer in het teken van de behandeling van twee begrotingen: die van Jeugd en Gezin en die van Buitenlandse Zaken. Beide begrotingsbehandelingen hebben ook actuele, politieke kantjes: de onlangs opgelaaide discussie rond de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking en de vraag hoe nuttig het aparte projectministerie voor Jeugd en Gezin van ChristenUnie-minister André Rouvoet nou eigenlijk is. De Kamer praat deze week verder over onder meer de armoedeproblematiek en de wijkenaanpak. In de Eerste Kamer komt de ‘Wet Financieel Statuut Koninklijk Huis’ aan de orde, over de uitgaven van het Paleis en de eindverantwoordelijkheid daarvoor van de premier. Komend weekend houdt de VVD een congres.