Correcties & aanvullingen

Ontwikkelingshulp

In het hoofdredactioneel commentaar Het hart, het hoofd en de ontwikkelingshulp (Opinie & Debat, 8 november, pagina 10) wordt melding gemaakt van een norm van te geven ontwikkelingshulp van 0,7 procent en een norm van 0,8 procent. Het laatste percentage is een saldo: 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen plus 0,1 procent voor klimaatproblematiek.

Mies Westerveld

In het interview in Opinie & Debat (8 november, pagina 10) staat de naam van de geïnterviewde vermeld als Miep Westerveld. Zij heet Mies Westerveld.