Conservatieven winnen verkiezing Nieuw Zeeland

De conservatieve Nationale Partij heeft zaterdag de Nieuw-Zeelandse parlementsverkiezingen gewonnen. De partij van de voormalige valutahandelaar John Key (47) haalde 59 van de 122 zetels. Met de inmiddels toegezegde steun van twee kleine partijen kan Key zijn kabinet gaan samenstellen. De Labourpartij van premier Helen Clark verloor 7 procent van de aanhang. Clark, die negen jaar lang coalitieregeringen leidde en vijftien jaar aan het hoofd van Labour stond, heeft verklaard „voor Kerstmis” plaats te maken voor een nieuwe partijleider.

Key zei zaterdag dat Nieuw Zeeland onder zijn regering „veiliger, welvarender en ambitieuzer” zal worden. Zijn overwinning is zo groot dat hij geen steun nodig heeft van de Maori-partij, die het zetelaantal van vier naar vijf zag stijgen. Niettemin verklaarde Key dat hij toch met de partij wil praten over samenwerking.

Clark, die de rol van de overheid sinds 1999 in een periode van economische voorspoed had uitgebreid, zei zaterdag te hopen dat de successen van de afgelopen negen jaar „niet verloren zullen gaan in het vreugdevuur van de rechtse politiek”.

Keys campagne was mild. Zijn partij is sinds de verkiezingen van 2005 van rechts ver naar het centrum opgeschoven. Clarks angst komt voort uit de noodzaak voor de Nationale Partij om steun te verkrijgen van de ACT-partij. Die wil een drastische reductie van de rol van de staat en veel grotere belastingverlagingen dan zowel de Nationale Partij als Labour in petto had.

Key heeft echter uitgesloten dat Roger Douglas, die een van de vijf ACT-zetels zal innemen, een ministerspost krijgt. Douglas was ruim twintig jaar geleden als Labour-minister van Financiën de architect van vergaande marktgerichte hervormingen in de regering van premier David Lange. Die regering, waar ook Clark deel van uitmaakte, voerde dat marktgerichte beleid, internationaal bekend als ‘Rogernomics’, onder de linkse noemer van een antikernwapenbeleid. Key heeft overigens beloofd niet aan die antikernwapenstatus te zullen tornen.

    • Hans van Kregten