Apothekers zijn niet zomaar graaiers

Met verbazing en wrevel heb ik het stukje over de bonussen en kortingen van de apothekers gelezen (nrc.next, 4 november). De tendentieuze toonzetting (”bonussen en kortingen naast het vaste inkomen”) valt me erg tegen. De lezer denkt nu dat apothekers allemaal meer dan de Balkenende-norm als inkomen binnenhalen. Feit is dat de receptregelvergoeding sinds de invoering in 1988 nauwelijks is gestegen, terwijl salarissen van apotheekpersoneel en andere kosten nu veel hoger zijn. Apothekers hebben ieder jaar meer bonussen en kortingen nodig om de prijsstijgingen te compenseren. Verder: het normsalaris is een norm, geen vast inkomen, zoals gesuggereerd wordt. Van dat inkomen moet alles worden betaald, ook de lasten die bij een loondienstverband voor rekening zijn van de werkgever.

    • Apotheker Utrecht
    • Anne-Marie Rutgers