Afrika, verdien aan je ellende

Het documentairefestival IDFA opent dit jaar met Episode 3 van Renzo Martens.

Een film die laat zien hoe het Westen aan de armoede van Afrika verdient.

De Nederlandse kunstenaar Renzo Martens geeft een cursus aan Afrikaanse fotografen. Martens: „Jullie moeten nog beter inzoomen. Zo op afstand zullen de foto’s niet werken. Zo brengen ze geen geld op.” Stills uit Episode 3.
De Nederlandse kunstenaar Renzo Martens geeft een cursus aan Afrikaanse fotografen. Martens: „Jullie moeten nog beter inzoomen. Zo op afstand zullen de foto’s niet werken. Zo brengen ze geen geld op.” Stills uit Episode 3.

Hoe oud zal het kind zijn? Acht maanden? Anderhalf? Door de mate van ondervoeding is het niet te zeggen. Het hoofd is een waterhoofd, het zwoegende borstkastje lijkt op dat van een vogeltje, de armpjes zijn twijgjes. Het huilt niet, het stoot een soort gepiep uit. Drie fotografen staan om het kind heen en vangen het in flitsen en klikken. „Nee”, zegt de jongen die zich opwerpt als hun instructeur, de Nederlandse kunstenaar Renzo Martens (Sluiskil, 1973). „Jullie moeten nog beter inzoomen. Zo op afstand zullen de foto’s niet werken. Zo brengen ze geen geld op.”

De scène met het uitgehongerde kind behoort tot de hardste van Martens’ film Episode 3, waarin de kunstenaar korte metten maakt met de aanname onder de beelden van ellende die de westerse televisiekijker dagelijks krijgt voorgeschoteld. Die luidt: het tonen van dit leed draagt eraan bij dat er een eind aan komt. Onze empathie, ons medelijden, zal maken dat iemand iets doet, en dan zal dit kind niet langer honger lijden, of zal er een eind komen aan deze oorlog. Het tegendeel is minstens zo waar, betoogt Martens in Episode 3: beelden van armoede en lijden houden armoede en lijden juist in stand.

Episode 3 is de openingsfilm van het documentairefestival IDFA, dat 20 november begint. In plaats van met een journalistiek geëngageerde documentaire, opent IDFA dit jaar dus met een film die aanschopt tegen het hele principe van engagement, het idee dat al dat betrokken beeldmateriaal bijdraagt aan verandering.

In een restaurant bij zijn Brusselse appartement, waar hij bijna een jaar werkte aan de montage van Episode 3, zegt Martens: „Mijn film probeert te tonen dat kijken naar armoede een uiting is van macht. Wij kijken en zij worden bekeken. Onze afgezanten, de leden van de westerse journalistiek en van de ontwikkelingsindustrie, verdienen aan die beelden. De gefilmden niet. Wij hebben het gevoel dat onze verontwaardiging, iets betekent. Maar die empathie stelt je als kijker gerust, geeft je het gevoel dat jouw kijken deel van de oplossing is. Ik hoop daarom dat mijn film empathie juist onmogelijk zal maken.”

De lucratiefste ruwe grondstof van Afrika, zo redeneert Martens, bestaat uit foto’s van hongerende kinderen, verwoeste dorpen, vluchtelingen en verkrachte vrouwen. Deze foto’s worden gemaakt door westerse fotografen. Afrika zelf verdient niks aan wat Martens als de grootste rijkdom van het continent beschouwt: zijn armoede. Voorwaarde is nu dat Afrikanen zelf toegang krijgen tot de productieketen van lijdensbeelden.

In Episode 3 rekent Martens drie Congolese fotografen voor hoeveel ze kunnen verdienen als ze van onderwerp veranderen: een foto van een plaatselijke bruilof levert 1 dollar op. Een foto van een gesneuvelde strijder, een verkrachte vrouw, of een ondervoed kind 50 dollar. Tel uit je winst.

Is armoede een product als alle andere?

„Ik zou zeggen van wel. Je kunt het zaaien, oogsten, marketen en verkopen; bij consumptie heeft het een helende functie voor mensen die er erg gevoelig voor zijn. Ik stel slechts voor dat degenen die ons deze helende dienst leveren, er zelf ook iets aan overhouden.”

Als Martens’ stelling klopt, is het niet erger dat een hongerend kind wordt gefilmd voor een film over de exploiterende aard van beelden, dan dat het wordt gefilmd in de waan dat dat een eind zal maken aan zijn honger. Of is er iets grondig mis met die veronderstelling?

„Ik heb Episode 3 vooral gemaakt vanuit het perspectief van beeldende kunst”, benadrukt Martens. „Sinds het modernisme betrekt kunst zijn eigen bestaan in de afbeelding van de werkelijkheid; om de werkelijkheid op een schilderij te kunnen beoordelen, moet dat schilderij het als het ware over zichzelf hebben. Maar in de journalistiek en de film is dat nog altijd niet zo; die media ontkennen hun eigen bestaan. Dat doet mijn film dus niet. Ik denk dat ik de werkelijkheid beter invoelbaar maak door die te laten zien zoals ze is, dus inclusief het raamwerk waardoor wij ernaar kijken.”

Is het middel hier niet erger dan de kwaal? Je film is exploitatie in het kwadraat, zou je kunnen zeggen.

„Mijn film is exploiteert zoals alle films dat doen, maar van dat kwadraat ben ik niet zeker. Onze consumptie van beelden exploiteert. Het enige verschil is dat ik dat uitbuitende niet verhul, het zelfs op tafel leg.”

Maakt de intentie nog uit? Ontwikkelingswerkers willen, hoop je, dat mensen het beter krijgen. Jij wilt alleen je eigen boodschap verkondigen.

„Natuurlijk maakt de intentie uit. En dat maakt mijn film juist minder exploiterend; ik laat de dingen zien zoals ze zijn. Overigens heb ik hard genoeg mijn best gedaan om het project met de fotografen gefinancierd te krijgen. Ik heb op talloze deuren geklopt, driemaal subsidie aangevraagd bij de Nederlandse ambassade in Kinshasa, zelfs bij de ambassades van China en Noord-Korea ben ik geweest. Maar niemand zag iets in een project met Afrikaanse fotografen. Landbouw, visserij, ja. Foto’s van hun eigen mensen verkopen: nee. ”

Je reproduceert het bestaande beeld van Afrika. Kwaadaardige westerlingen, Afrikanen als slachtoffers.

„Ik kopieer inderdaad wat andere filmers doen. Deze situatie bestaat, ook in zijn abstractie, en ik probeer die abstractie te ontrafelen. Het is onmogelijk je aan het koloniale patroon, zo je wilt, te onttrekken. Je onderhandelt bijvoorbeeld met de dragers: die willen tien dollar en jij wilt er vijf geven, vervolgens bedingen zij er zes. Wie heeft er dan de macht? Dat is de realiteit die de meeste films nu juist willen ontkennen. Je kunt er niet aan ontsnappen. Je kunt het wel etaleren.”

Je film komt op een moment dat zowel noodhulp als regulier ontwikkelingswerk onder vuur ligt. Is niet kijken volgens jou een betere optie?

„De keus is niet tussen kijken en niet kijken, want niet kijken helpt ook niet. Het gaat erom de aard en de bedrieglijkheid van dat kijken bloot te leggen, net als de aard en de bedrieglijkheid van hulp. Ik zeg niet dat hulp moet worden stopgezet. Ik wil alleen maar duidelijk maken hoe het werkt en wie er voornamelijk worden geholpen. Voor de populistische kreet ‘Stoppen met ontwikkelingshulp’ voel ik niets. Trek dan ook onze bedrijven terug, die daar alles voor een appel en een ei opkopen, en laat Afrikanen hun eigen grondstoffen exploiteren.”

Waarom richt je je pijlen op westerse fotografen en de ontwikkelingsindustrie en niet op Afrikaanse machthebbers?

„Wij kunnen niet beïnvloeden wat de Afrikanen doen en hoe corrupt ze zijn. We kunnen wel beïnvloeden wat wij doen.”

Wie gaat er verdienen aan jouw film?

„De Afrikanen in mijn film gaan eraan verdienen. Maar dat mijn film wat geld brengt naar een dorpje verandert niks aan de economische status quo. Het is Renzo die kiest hoeveel geld er wordt verdiend en waar dat heen gaat. Het maakt de afhankelijkheidsrelatie niet anders.”

De scène met het uitgehongerde kind heeft iets totaal zieks.

„Soms vraag ik me af hoe ik hier later op zal terugkijken, hoe ik dit, bij wijze van spreken, aan mijn kleinkinderen moet uitleggen. Inderdaad, het kind gaat dood, al film ik dat pas als het net is gestorven. Maar ze zal nog duizend keer doodgaan in mijn film. Misschien is mijn film dus ziek. Maar dat is dan omdat de wereld ziek is, en mijn film probeert dat tenminste niet te verhullen.”

Heb je ondanks alles niet toch precies dezelfde missie als je collega’s, namelijk: kijk naar deze film, dan verandert er misschien wat?

„Nee, want verandering is niet mogelijk zolang economische verhoudingen hetzelfde blijven. Zolang wij, bij wijze van spreken, niet bereid zijn minstens het dubbele te betalen voor grondstoffen uit Afrika. Exploitatie en dode kinderen zijn heel erg, maar het ergste is dat die twee dingen mogelijk zijn doordat we niet willen zien wat er werkelijk aan de hand is. Goed kijken is, los van zijn morele politieke en economische consequenties, heel erg goed. Het creëert waarheid. Goed kijken vereist aanvaarding en ontleding van je eigen situatie. Wat buiten is, zit binnen.”

    • Maartje Somers