`Verwijder asociale medisch student`

Studenten die zich niet professioneel gedragen moeten uit de opleiding kunnen worden gezet, aldus de acht medische faculteiten op de voorpagina van NRC Handelsblad. Ook vier van de vijf geneeskundestudenten vinden dat. De medische studentenorganisaties hebben het onderwerp `professioneel gedrag` al jaren hoog op de agenda staan en pleiten voor invoering van het bindend studieadvies, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Professioneel gedrag kent kort gezegd drie dimensies: uitvoering van het werk, omgang met patiënten en collega`s en omgang met het eigen functioneren. Er bestaat een associatie tussen onprofessioneel gedrag tijdens de opleiding en artsen die later aangeklaagd worden bij het tuchtrecht. Met andere woorden: professioneel gedrag tijdens de opleiding is een goede voorspeller voor het latere professioneel functioneren als arts. Een voorwaarde voor invoering van het bindend studieadvies is dat er landelijke eisen komen voor onderwijs in professioneel gedrag. Het is belangrijk dat geneeskundestudenten gedegen onderwijs en begeleiding krijgen over dit onderwerp. Daarnaast is uniforme en objectieve toetsing van belang. Door toetsing van professioneel gedrag kunnen `asociale studenten` er uit gepikt worden. Studenten moeten gedurende hun hele opleiding gevolgd worden, zodat hun voortgang in kaart kan worden gebracht. Daarnaast moet de toetsing uitgevoerd worden door verschillende, hiertoe opgeleide beoordelaars, die de student goed genoeg kennen om hem te beoordelen. Tot slot is een goed begeleidingstraject nodig bij een negatieve beoordeling, zodat studenten de mogelijkheid krijgen om hun gedrag aan te passen. Het bindend studieadvies is immers de meest vergaande consequentie die aan een onvoldoende beoordeling verbonden kan worden. Een strengere beoordeling van de professionele houding van geneeskundestudenten is een grote verbetering. Vóór invoering van een bindend studieadvies moeten professioneel gedrag en de toetsing hiervan echter wel een goede plek krijgen in de studie. Zo kan de opleiding nog betere artsen afleveren, waar zowel collega-artsen als patiënten baat bij zullen hebben.

  • Edwin van Dellen
  • Lycke Woittiez
  • Jolien Heukelom
  • Landelijk Overleg Co-Assistenten
  • Vz. Studentenplatform Knmg
  • Vz. Landelijk Medisch Studenten Overleg