Stel het besluit over CO-emissiehandel niet uit

VNO-NCW en FNV roepen het kabinet op om een Europees besluit over de CO2-emissiehandel tegen te houden. Ze willen dat eerst de rest van de wereld ook in actie komt (NRC Handelsblad, 30 oktober).

Wachten met klimaatbeleid tot de rest van de wereld meedoet is onverstandig.

Ten eerste is onze economie juist nu gebaat bij investeringen in sectoren en technologieën die op de lange termijn voor welvaart zullen zorgen: duurzame energie, energiezuinige gebouwen en productieprocessen waarbij bedrijven minder grondstoffen nodig hebben. Door krachtige stimulansen te geven voor deze investeringen kan Europa een voorsprong nemen op China en de VS.

Dat levert natuurlijk ook veel banen op. De afgelopen jaren zijn volgens cijfers van de Europese Commissie al driehonderdduizend banen gecreëerd in de duurzame sector. Het Europees vakverbond verwacht een verdere toename van de werkgelegenheid.

Ten tweede vindt in december in Poznan (Polen) een VN-klimaatconferentie plaats waar belangrijke beslissingen moeten worden genomen over het wereldwijde klimaatbeleid van na 2012. China en India zullen slechts mee willen doen als Europa en de VS als veroorzakers van het probleem bereid zijn om zelf stappen te zetten. Het Europese klimaatpakket is dus broodnodig om de rest van de wereld mee te krijgen.

De komende tijd zullen het Europees Parlement en de raad van milieuministers onderhandelen over de wetten. Het gaat er de komende tijd om spannen, de innovatieve krachten staan tegenover diegenen die willen blijven doormodderen en geen keuze voor een echt duurzame toekomst willen maken.

Vakbonden en werkgevers zouden er verstandig aan doen te pleiten voor de banenmotor van morgen, een op innovatie gericht klimaatbeleid.

    • Dorette Corbey
    • Lid van het Europees Parlement voor de Pvda