Prostitutieramen Alkmaar nog open

De 92 prostitutieramen op de Alkmaarse Achterdam die de gemeente wil sluiten, hoeven voorlopig niet dicht. Dat heeft de rechter in Alkmaar gisteren in kort geding beslist. Volgens de rechter moet de gemeente eerst een besluit nemen over het bezwaar dat de eigenaar tegen de aangekondigde sluiting heeft ingediend. Tot zes weken na dat besluit mogen de ramen in ieder geval openblijven. De gemeente weigert de exploitatievergunning van Maatschap J.E. Nool voor de 92 ramen te verlengen, omdat sprake zou zijn van het witwassen van crimineel geld. Dat zou afkomstig zijn uit ontvoering, drugshandel en fiscale fraude, zo blijkt uit onderzoek naar de antecedenten van de exploitant.