PKN wil steun om monumentale kerken te beheren

De overheid moet de meerkosten voor de protestantse monumentale kerkgebouwen voor haar rekening nemen. Ook moet zij de lasten die de kerken als gevolg van allerlei regels worden opgelegd, verminderen. Dat heeft de synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gisteren uitgesproken bij de bespreking van de nota Een protestantse visie op het kerkgebouw. Van de 2.300 protestantse kerken in Nederland hebben er ongeveer 1.200 een monumentaal karakter. De lasten daarvan drukken steeds meer op de kerkelijke gemeenten, waarvan de meeste zich geconfronteerd zien met een afnemend aantal leden. De synode vindt dat de overheid moet deelnemen in het beheer van de nog fungerende kerkgebouwen.