Op de valreep versoepelt Bush wat strenge milieuregels

In de laatste maanden van zijn bewind deelt president Bush vergunningen uit voor olieboringen, en wil hij deregulering invoeren voor kolencentrales.

President Bush heeft beloofd dat de overgang naar de regering-Obama gladjes zal verlopen, maar op het gebied van milieubeleid is hij bezig nog snel een paar hobbels op te werpen. Milieuorganisaties als de Sierra Club en de Natural Resources Defense Council (NRDC) waarschuwen dat milieuwetgeving nog snel wordt versoepeld.

Deze ‘deregulering’ geeft volgens milieuorganisaties de industrie ruimte om milieuwetgeving te omzeilen. Zij denken dat president Obama straks de regels weer zal aanscherpen, maar vrezen dat dat veel tijd zal kosten en dat het – gezien de omvang van de problemen die op hem afkomen – geen grote prioriteit heeft. Zelfs in het bedrijfsleven bestaat de vrees dat in de tussentijd veel kwaad zal zijn geschied.

„Het zou zeer schadelijk zijn als slecht doordachte maatregelen op het laatste moment worden doorgedrukt” zegt Eli Lehrer van het Competitive Enterprise Institute tegen persbureau Reuters.

Het beleid is „consistent met de benadering die deze regering in de afgelopen acht jaar heeft getoond”, zegt Sharon Buccino van de NRDC in de Christian Science Monitor. „Met een laatste duw proberen ze de deur wagenwijd open te zetten en wordt openbaar bezit verkwanseld ten behoeve van particulier en industrieel gewin.”

Op de dag dat de Amerikanen naar de stembus gingen, kondigde het Bureau of Land Management (BLM) de verkoop aan van duizenden boorvergunningen voor olie en gas in Utah, ondermeer in het natuurgebied Desolation Canyon. Jim Baca, een oud-directeur van het BLM uitte op de website van de NRDC zijn verontwaardiging: „Eerdere regeringen hebben laten zien dat er een evenwicht mogelijk is tussen bescherming van natuurgebieden en gas- en olieboringen. Helaas heeft de regering-Bush onvermoeibaar gewerkt aan het tevredenstellen van de olie-industrie, wat de kosten ook zijn voor de natuur in ongerepte gebieden.”

De haast bij het uitdelen van boorvergunningen is volgens milieuorganisaties nergens voor nodig. Oliemaatschappijen hebben nog bijna 10.000 ongebruikte vergunningen voor olie- en gasboringen op de plank liggen.

Ook kolencentrales kunnen hun voordeel doen met de deregulering die Bush op de valreep wil invoeren. Elektriciteitsmaatschappijen moeten als ze een centrale willen uitbreiden tegelijkertijd maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken – ook voor de bestaande centrale. Daar wil Bush een einde aan maken. Zelfs als Obama meteen na zijn aantreden op 20 januari deze regeling ongedaan zou maken, zullen veel centrales de goedkeuring voor hun uitbreidingsplannen al binnen hebben.

Ook de belemmeringen voor het zogeheten mountain topping – het delven van steenkolen door het opblazen van een bergtop zodat de steenkool die daaronder ligt vrijkomt – worden als het aan Bush ligt voor het einde van zijn regeerperiode afgeschaft. Nu mogen mijnbouwbedrijven het afval dat vrijkomt niet te dicht bij beken en rivieren dumpen. In het voorstel van de regering-Bush moeten bedrijven hun best doen om die bufferzone in acht te nemen en anders goed uitleggen waarom dat niet kan.

De regering-Bush wil in de komende week ook de grijze wolf, die schade veroorzaakt in veeteeltgebieden, schrappen van de lijst van bedreigde diersoorten – opnieuw. Bush deed dat eerder ook al, maar werd toen teruggefloten door een federale rechter die tot de conclusie kwam dat van het beloofde herstel van de soort geen sprake was.

De regering heeft een paar dagen voor de verkiezingen ook bio-industriële bedrijven nog een steun in de rug gegeven. Enkele duizenden bedrijven hoeven straks niet de vereiste toestemming aan te vragen om hun afval te lozen in de omgeving. Daarmee heeft „de regering-Bush haar stempel van goedkeuring gedrukt op een enorme berg gier”, aldus Jon Devine van de NRDC. Het Environmental Protection Agency (EPA), het ministerie voor Milieu, heeft bovendien besloten niet over te gaan tot strenger toezicht op de aanwezigheid van bacteriën en andere gevaarlijke organismen in de bio-industrie. Volgens Jeffrey Odefey van de Waterkeeper Alliance proberen lobbyisten „op het laatste moment afspraken te maken om hun recht op vervuiling voor jaren veilig te stellen”.

De regering heeft officieel nog tot 20 november de tijd om regels te wijzigen die „economisch van groot belang” zijn en tot 20 december voor regels met minder grote gevolgen. Ook Clinton maakte aan het eind van zijn regeerperiode van dit recht gebruik – bijvoorbeeld door grote stukken grond in het westen van het land aan te wijzen als beschermde natuur (een maatregel die Bush op de dag van zijn aantreden ‘bevroor’).

Bush is zich van geen kwaad bewust. Neem de wet op de beschermde diersoorten. Daarmee kunnen activiteiten die leiden tot opwarming van de aarde worden tegengehouden als wetenschappelijk blijkt dat ze schadelijk zijn voor bedreigde dieren. „Hoe kun je ooit nou aantonen dat de uitstoot van een bepaalde hoeveelheid broeikasgas in Kansas gevolgen heeft voor een specifieke ijsbeer in het poolgebied”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de Christian Science Monitor. Witte-Huiswoordvoerder Tony Fratto is het daarmee eens. In een gesprek met persbureau Reuters noemt hij alle beweringen „dat we proberen regels af te zwakken in het belang van het bedrijfsleven” onzin.

    • Paul Luttikhuis