Obama moet leiderschapstest afleggen

Als banken kapitaal van de staat kunnen lenen tegen een rente van slechts 5 procent per jaar, waarom kunnen autoproducenten, detailhandelaren of zelfs worstelende mediaconcerns dat dan niet?

In tegenstelling tot de banken waren zij niet eens verantwoordelijk voor de huidige rotzooi op de markten. Waarom zou de oogappel het vette kalf krijgen, terwijl de andere kinderen het met de restjes moeten stellen?

Dit argument is zo verleidelijk, dat regeringen in de hele wereld moeite zullen hebben het te weerstaan. Een van de eerste taken van Barack Obama als gekozen president is wellicht het nemen van een besluit over de vraag of General Motors, Ford en Chrysler staatssteun moeten krijgen.

Maar Obama en leiders van andere landen moeten hun uiterste best doen om de golf potentiële bedelaars in te dammen, deels omdat staatsteun een zwaar beroep doet op de publieke middelen, in een tijd dat de begrotingstekorten toch al hoog zijn.

Regeringen zouden de vuurkracht die ze nog over hebben moeten gebruiken voor werkelijk waardevolle zaken, zoals het groeiende leger werklozen. Reddingsoperaties verstoren de markten. Als zwakke bedrijven worden geholpen, kunnen sterke bedrijven lastiger groeien.

Idealiter zouden overheden de reddingsoperaties voor banken zó onplezierig moeten maken, dat andere bedrijftakken zouden aarzelen hetzelfde medicijn te nemen. Helaas is dat in de meeste landen niet het geval. De Amerikaanse minister van Financiën Paulson is heel laks geweest, door toe te staan dat banken preferente aandelen aan de regering verkopen met een dividend van slechts 5 procent. Europese landen hebben het iets beter gedaan, maar alleen in Engeland was de rente met 12 procent hoog genoeg.

Het is nog niet te laat om het goed te maken. In Europa hebben sommige landen hun plannen nog niet eens af. Als ze té genereus zijn, kan de Europese Commissie ze terugverwijzen naar de tekentafel. De Commissie vraagt zich nu al af of de Duitse reddingsoperatie voor Commerzbank – dat uit een heel klein beetje kapitaal met een couponrente van 5,5 procent bestond– niet te genereus is.

Intussen heeft Obama in de Verenigde Staten de mogelijkheid zich te distantiëren van Paulsons reddingsoperatie. Hij kan zeggen dat Paulson, die vroeger aan het hoofd stond van Goldman Sachs, veel te innige banden onderhield met Wall Street en sowieso deel uitmaakte van het ancien regime. Het zal niet makkelijk zijn om nee te verkopen aan in moeilijkheden verkerende bedrijven, maar het is wel een cruciale leiderschapstest.

Hugo Dixon

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:breakingviews.com

    • Hugo Dixon