Obama brengt jonge Chinezen op politieke ideeën

Ondanks de censuur zijn jonge Chinezen op internet vol lof over Obama’s zege. „Alsjeblieft, beste Obama, de arme Chinezen snakken ook naar de democratie.”

„Ik weet zeker”, schrijft de Chinese Ma Li op BBS.People.com, „dat miljoenen Chinezen ontroerd zijn geraakt door de aanvaardingstoespraak van Barack Obama. Ik heb meteen een print gemaakt en die aan mijn baas, een hoge partijfunctionaris, laten lezen. Hij keek verward, beschaamd en zei helemaal niets. Ik huil om China.”

Chinese jongeren, zo blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Horizon, zouden massaal Obama gestemd hebben omdat hij jong, idealistisch en Afro-Amerikaan is.

Ouderen liet de verkiezing onverschillig, of zij volgden via de Chinese staatstelevisie de verkiezingsdag met geamuseerde afstandelijkheid. Verbazing – een product van anti-Amerikaanse propaganda – over het feit dat de Amerikanen in staat blijken een zwarte man tot hun president te kiezen, overheerste.

De vraag of ook Chinese jongeren deze westerse vorm van democratie ingevoerd willen zien, werd in de enquête van het Amerikaanse onderzoeksbureau Horizon Research natuurlijk niet gesteld. Maar dat de spectaculaire overwinning van de Democraat sommige jonge Chinezen op gedachten heeft gebracht is duidelijk, zo blijkt uit een rondgang op de grote Chinese sites (Baidu.com, Sina.com, BBS.People.com) die onder controle staan van de censuur.

Mulover003 in Shanghai bijvoorbeeld schrijft: „Het volgroeide politieke systeem biedt de Amerikanen de mogelijkheid eigen keuzes te maken. Het systeem is vitaal en biedt de mogelijkheid om dromen te realiseren. En dat is precies wat er mankeert aan het grote land aan deze kant van de Stille Oceaan. Ofschoon we een groot land zijn en onze leiders voortdurend praten over verandering, gebeurt er nooit wat. Er zijn altijd weer duizenden excuses om niet te hervormen.”

En zo vervolgt deze blogger: „Hoe vaker we Obama zullen zien, hoe vaker we worden herinnerd aan een gemis. Chinese functionarissen worden alleen maar corrupter. Maar de geschiedenis leert dat ook de machthebbers die weigeren te hervormen uiteindelijk gedwongen zullen worden zichzelf te veranderen.”

Een blogger met de internetnaam Harde Lessen zei het poëtischer: „Kijk naar Obama en kijk naar onze partijleiders. Wie is nu de trotse havik die hoog in de lucht vliegt en wie is die nietige muis die over de grond kruipt.”

Blogger Patriot 007, die blijkbaar geïnspireerd is door de nieuwe James Bondfilm die vorige week in China in première is gegaan, lijkt van mening te zijn dat Obama het nog niet druk genoeg heeft. „Alsjeblieft, beste Obama, de arme Chinezen snakken ook naar de democratie, alsjeblieft help de arme Chinezen.”

Iemand met webnaam Senator McCain: „Ik weet dat wij in China niet moeten rekenen op gelijkheid, democratie en harmonieuze sociale verhoudingen. Het is zo jammer dat we in een van de laatste grote, feodale landen van de wereld wonen, maar dat betekent niet dat we niet mogen hopen.”

X-Ray in Guangzhou blijkt de hoop opgegeven te hebben. „We zagen echte vrijheid in actie deze week. Ik weet zeker dat wij dat nooit zullen meemaken. Ik zal daarom mijn uiterste best doen om naar de VS te vluchten”, zei deze internetter in het voormalige Kanton, in de achttiende en negentiende eeuw vertrekhaven van Chinese emigranten naar de VS.

Opvallend was dat deze geluiden op de internetsites ruim baan kregen van de censuur, terwijl de audiovisuele en gedrukte media deze invalshoek juist meden.

Iets avontuurlijker was het Zuid-Chinese weekblad Nanfang Dushibao. Het had verslaggevers naar Obama’s middelbare school in Honolulu gestuurd. Niet alleen om het verhaal van diens jeugd in Hawaii te vertellen, maar ook omdat op dezelfde school, maar dan in 1879, Sun Yat Sen, de grondlegger van het moderne, republikeinse China, Engels, geschiedenis en wiskunde leerde. Hawaii was ook de basis van waaruit Sun Yat Sen zijn anti-imperialistische campagne tegen de Qing-dynastie begon.

Het was Sun Yat Sen die voor het eerst een vorm van democratie in China stichtte, laat de krant niet na te benadrukken. Zijn beweging, de Kwomintang, delfde later het onderspit tegen de Chinese communisten en vluchtte naar Taiwan.

„Dr. Sun Yat Sen en de Chinezen hebben heel veel geleerd van de Verenigde Staten, en ondanks alle obstakels is Amerika, zeker nu Obama president zal worden, het land waar wij in China het meeste van te leren hebben”, aldus de krant die meestal de grenzen van de censuur opzoekt.

De hoofdredacteur vervolgde: „President Obama, uw overwinning leert Chinese jongeren de kracht van idealisme en herinnert hen er aan dat het wel degelijk mogelijk is een heel groot land te veranderen.”

    • Oscar Garschagen