Naar elke bijbaan met dienstauto

Burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en commissarissen van de koningin kunnen straks op kosten van de overheid hun dienstauto gebruiken voor al hun nevenfuncties, ook als die niets met hun ambt te maken hebben. De Belastingdienst beschouwt zulke ritjes als privégebruik en blijft daarover belasting heffen.

Maar gemeenten en provincies mogen hun bestuurders daarvoor voortaan compenseren. Het kabinet ging gisteren akkoord met een voorstel van die strekking van minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA).

In het Gemeentefonds en het Provinciefonds is geld gestort om heffingen die bestuurders de afgelopen jaren hebben gekregen te compenseren. Hoeveel geld daarmee is gemoeid, kon een woordvoerder van het departement niet zeggen.

Van de Belastingdienst mogen alleen ritten voor een politieke partij of andere ambtsgebonden nevenfuncties als zakelijke ritten worden aangemerkt. Andere bijbanen vallen onder het privégebruik.

De voorstellen gaan eerst voor advies naar de Raad van State. Als de plannen daarna bij de Tweede Kamer worden ingediend, worden ze pas openbaar. (ANP)