Minister Klink is een beetje voorbarig met zijn brief

Zaterdagochtend 1 november lag er een brief van minister Klink bij mij op de mat over het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) dat deze regering van plan is in te voeren. Na de brief en bijgevoegde folder te hebben gelezen, kreeg ik echter de indruk dat het EPD al een feit was.

Zoals ik het staatsrecht begrijp, doet de regering normaliter wetsvoorstellen, keuren de Staten-Generaal dat voorstel goed en voeren de ministeries en lagere overheden een wet uit. Blijkbaar werkt het echter anders: de regering heeft een plan, besteedt een hoop geld aan het verspreiden van reclame en de Eerste en Tweede Kamer stemmen toe. Het is op zijn minst vreemd dat een minister een publiciteitscampagne voor zijn wetsvoorstel betaalt uit belastinginkomsten, nog voordat het debat in de Kamer is begonnen. Erger vind ik de manier waarop Klink burgers bang maakt voor protest tegen de regeling. In zijn brief dreigt hij: ”Uw huisarts kan u vertellen wat de mogelijke gevolgen voor u zijn als u bezwaar maakt.” Dat bezwaar moet overigens uiterlijk 15 december zijn opgestuurd, nog voordat we weten óf het EPD er komt en in welke vorm. Natuurlijk is het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen zorgverleners met het oog op het voorkomen van medische fouten een nobel streven. Maar misschien is het een goed idee als minister Klink voortaan zijn plannen eerst verdedigt in het parlement, voordat hij de burger overvalt met informatie.

    • Christiaan van Veen