Kind schrijft minder schoon

Komt het doordat kinderen steeds minder buiten spelen, waardoor hun ‘fijne motoriek’ minder getraind is? Heeft het typen op een toetsenbord een slechte invloed?

Feit is dat het handschrift van jongeren steeds slechter van kwaliteit wordt, zegt het Platform Handschriftontwikkeling. Er moet op de basisschool meer aandacht voor komen, vinden schrijfspecialisten.

Het Platform Handschriftontwikkeling merkt het aan de vragen die vanuit het hele land binnenstromen. Ouders en leerkrachten vragen om hulp, om een handschriftcursus.

Secretaris, schrijfpedagoog en gediplomeerd schoonschrijver Aartje Schoemaker werkt zelf op een basisschool, daar ziet ze het dagelijks. De motorische ontwikkeling verloopt tegenwoordig „trager”, zegt Schoemaker, doordat kinderen binnen zitten. Kinderen zitten ook vaker achter een computer. „Met schrijven train je tegelijk het sensomotorisch geheugen. „Schrijven bevordert de samenwerking tussen de linker- en hersenhelft.” Volgens het platform krijgen kinderen nu vaak problemen op de middelbare school, ze kunnen bijvoorbeeld hun eigen aantekeningen niet meer lezen.

Het platform biedt dinsdag een petitie aan in de Tweede Kamer, waarbij de Kamerleden een korte schrijftraining krijgen. Want het schrijven moet opnieuw als apart vak gegeven worden op de basisschool, vindt het platform.

Ook de stichting Schriftontwikkeling, een vereniging van handschriftdocenten, maakt zich druk over het teruglopen van de handschriftkwaliteit, ook al zijn ze niet betrokken bij het aanbieden van de petitie. „Het handschrift heeft geen prioriteit in het huidige onderwijs. Het moet alleen ‘leesbaar’ zijn”, stelt Ben Hamerling van Schriftontwikkeling en handschriftdocent aan een pabo-opleiding. Hij vindt de term leesbaar „subjectief”. Kinderen mogen aan het einde van de basisschool al hun ‘eigen’ handschrift gebruiken. Maar dan neemt de kwaliteit alleen nog maar sneller af.” Volgens schrijfdocent Hamerling is het belangrijk ook docenten bij te scholen in een „goed gevormd” handschrift.

En de kinderen zelf? Volgens Schoemaker is het schrijven met een vulpen nog altijd het beste totdat het handschrift geautomatiseerd is. Dat is gemiddeld rond het tiende jaar.