Hervorm het geldstelsel, voer eindelijk de Bancor in

Naar aanleiding van de kredietcrisis bepleiten regeringsleiders Brown en Sarkozy, maar ook anderen zoals GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik, voor een grondige hervorming van het monetaire systeem. Hoe zo`n nieuw geldstelsel er precies uit komt te zien, blijft echter onduidelijk.

Een concreet voorstel voor een ander geldstelsel is het `Bancor`-plan dat de economen Keynes en Schumacher opstelden voor de Bretton Woods conferentie in 1944, maar dat toen niet werd behandeld.

In dit voorstel vindt alle internationale handel plaats in een standaard munteenheid, de Bancor. Nationale munten hebben een vaste wisselkoers met de Bancor die door de `International Clearing Union` (ICU) kan worden aangepast. Centrale banken van deelnemende landen hebben een tegoed (bij overschot betalingsbalans) of een schuld (bij een tekort) bij de ICU, uitgedrukt in Bancors.

De hoeveelheid Bancor die de ICU mag creëren, hangt af van de reële groei in de internationale handel. Zowel overschot- als tekortlanden betalen een boete wanneer hun Bancor-positie een bepaald quotum overschrijdt en wisselkoersen zorgen voor een dynamisch evenwicht. Uitwassen zoals het langdurige handelsbalanstekort van de VS, gefinancierd door overschotlanden als China, Japan en Korea worden daardoor onmogelijk.

Het Bancor-voorstel leidt tot een meer evenwichtige economische groei met betere kansen voor zowel arme landen als het milieu.

    • Jaap Vink
    • Social Trade Organisation