Exameneisen scherper, diploma meer waard

In het voortgezet onderwijs is verzet gerezen tegen de voorgenomen aanscherping van de exameneisen in het voortgezet onderwijs (NRC Handelsblad, 1 november). Sommige argumenten doen echter vreemd aan. Zo zien docenten er geen verbetering van de onderwijskwaliteit uit voortkomen. Dat lijkt mij ook niet het beoogde doel. Wat er wel uit zal voortkomen is een - zeer welkome - waardeverhoging van de diploma`s in het voortgezet onderwijs. In de toekomst mogen we een hoger algemeen niveau van kennis en vaardigheden bij de gediplomeerden verwachten.

Anderen vrezen dat er door de nieuwe regels veel minder scholieren naar de universiteit kunnen. Ook dat valt nauwelijks te betreuren, omdat daarmee hopelijk een einde komt aan de tijdverspilling - in de vorm van bijspijkercursussen en selecterende toelatingsexamens - waartoe universiteiten en hogescholen zich momenteel gedwongen zien vanwege het ontoereikende niveau waarmee abituriënten aan hun poorten verschijnen.

    • Lau Kanen Veldhoven