Dat wás er één van Tempo Team

Het is een bekend verschijnsel bij economische tegenslag: de uitzendkrachten gaan er als eersten uit. De resultaten van uitzendbureaus zijn een soort graadmeter voor de economie. Gaat het daar slechter, dan is het een voorbode van slecht nieuws.

Bij de huidige crisis was het slechte nieuws er al, maar de uitzendbureaus bevestigen nog eens de angstige vermoedens. Hun winsten lopen sterk terug, hun opdrachtgevers maken zich op voor zwaar weer en gooien de werknemers met flexibele contracten er het eerste uit.

Het NOS-Journaal gaf donderdag de anonieme uitzendkrachten een gezicht door een drietal te ondervragen buiten de deur van het verzamelgebouw van uitzendbureaus op Schiphol. Ze konden niet meer aan werk komen aan de bagagebanden van de luchthaven. Ze heetten Faisel, Hitasal en Harun.

Allochtonen. En dat is niet verbazingwekkend. Uit het ook donderdag verschenen jaarrapport Integratie van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat een op de vijf niet-westerse allochtone werknemers werkt met een flexibel contract. Voor jongeren tot 25 jaar is dat zelfs de helft.

Allochtone werknemers hebben pas vanaf 2006 kunnen profiteren van de economische opleving, een jaar later dan de autochtone werknemers. Ze hebben er dus slechts twee jaar van kunnen genieten. In die periode liep de werkloosheid onder deze groep hard terug nadat deze in de slechte periode op de arbeidsmarkt van 2001 tot 2005 was opgelopen tot 16 procent. In 2007 was deze 10 procent, nog altijd veel hoger dan van de autochtone beroepsbevolking. En dan constateert het CBS ook nog dat de groep van niet-westerse allochtonen na een massaontslag veel moeilijker aan een baan komt

De sombere signalen worden hopelijk opgepakt. President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank waarschuwde gisteren in zijn huisblaadje al dat vooral de zwakkeren in de samenleving zouden lijden onder een recessie, verder zou Nederland wel weerbaar zijn.

Vakbond FNV komt maandag met een plan om de crisis te verzachten. Voorstellen voor werktijdverkorting liggen op tafel om gedwongen ontslagen te voorkomen, de overheid moet dat mogelijk maken. In een aankondiging op de eigen website maakt FNV duidelijk dat zij plannen maakt voor zowel de vaste als de tijdelijke medewerkers. De bond is de uitzendwerkers niet vergeten en maakt zo duidelijk zich ook te bekommeren om de niet-westerse allochtonen. Net nu ze aan het werk zijn, moeten we ze ook aan het werk houden.

Het kabinet mag het zich aantrekken. Red de integratie, red de uitzendkracht.

Daan van Lent

    • Daan van Lent