Begrotingsregels worden aangepast

Het kabinet heeft de begrotingsregels aangepast om ongewenste bijeffecten van de noodhulp aan banken te ondervangen. Alle kosten en opbrengsten die betrekking hebben op reddingsacties in de financiële sector moeten direct verrekend worden met de staatsschuld. Dat geldt voor de kapitaalinjecties, voor de kosten van het uitgebreide depositogarantiestelsel en voor de staatsgarantie voor leningen die banken onderling aangaan.

Hiermee komt minister Bos (Financiën, PvdA) tegemoet aan wensen in de Tweede Kamer. D66 en VVD pleitten al in een vroeg stadium voor zo’n maatregel, het CDA sloot zich hier later bij aan. Volgens Bos betekent de aangepaste regel dat als de overheid verdient aan de kredietcrisis dit geen ruimte schept voor extra uitgaven. Andersom moet eventuele schade van de operaties in de kredietcrisis via de begroting niet resulteren in minder geld voor milieu of lerarensalarissen.

In normale omstandigheden zal de minister van Financiën bezuinigingen opleggen als het begrotingstekort de 2 procent passeert. Het kabinet heeft besloten dat deze zogeheten ‘signaalwaarde’ niet geldt voor tekorten door hulpacties in de financiële sector.