BA en Iberia tot elkaar veroordeeld

Het ziet ernaar uit dat British Airways (BA) en Iberia afstevenen op een hele lange verlovingsperiode. Nadat ze drie maanden geleden besloten te fuseren, zijn ze nog steeds niet zover om een trouwdatum vast te stellen. Dat is maar goed ook. Overeenstemming bereiken over fusievoorwaarden zou moeilijk zijn tijdens een luchtvaartcrisis – en het zou een onwelkome afleiding zijn voor beide partijen.

Met name BA moet nog het nodige doen om het jaar in zwarte cijfers te kunnen afsluiten. Zeker, de ticketprijzen hebben zich verrassend goed gehouden. Ze zijn in het tweede kwartaal met een indrukwekkende 14 procent gestegen, deels dankzij de sterke dollar.

Maar de nabije toekomst lijkt moeilijker. Het luxeverkeer, dat het grootste deel van de winst van de luchtvaartmaatschappij voor zijn rekening neemt, is in oktober met 9 procent afgenomen. Onder deze omstandigheden zal het lastig zijn de ticketprijzen te verhogen. Intussen zal de brandstofrekening dit jaar hoog blijven als gevolg van eerdere dekkingsmaatregelen en de sterke dollar.

BA hakt al 35 procent van zijn managementstructuur af, maar zal waarschijnlijk nog meer moeten doen. Net als Iberia zal het concern harde besluiten moeten nemen over het schrappen van niet-winstgevende routes en het terugdringen van de kosten.

Er zijn ook andere redenen waarom het praten over een fusie onder deze omstandigheden lastig is. De scherpe daling van de aandelenkoersen heeft een gat van 1,5 miljard pond (1,85 miljard euro) geslagen in het pensioenfonds van BA – bijna net zo groot als de huidige marktwaarde van de luchtvaartmaatschappij. De implicaties van dit grote bedrag voor toekomstige kasbijdragen zijn onduidelijk – maar de twijfel maakt het moeilijk te doorgronden wat BA werkelijk waard is.

Een fusie op basis van de huidige beurskoersen zou Iberia nu ongeveer 55 procent van het gezamenlijke bedrijf in handen geven, tegen schattingen van 30 tot 35 procent toen de beoogde fusie eind juli werd bekendgemaakt. Die verhouding zou de aandeelhouders van Iberia kunnen plezieren, gezien de potentiële pensioenverplichtingen, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat BA er ooit mee akkoord zou gaan.

Er is uiteraard een risico dat de relatie stukloopt als het paar er te lang over doet te worden gekoppeld. Maar onderlinge kruisverbanden beperken het gevaar dat een van beide partijen het zal laten afweten.

Het wachten op stabiliteit geeft beiden de kans om hun activiteiten te verbeteren – en BA de kans om betere voorwaarden te bedingen als er eenmaal een deal wordt gesloten.

Fiona Maharg-Bravo

    • Fiona Maharg-Bravo