Artsen leren zich goed te gedragen 3

Eindelijk wordt serieus werk gemaakt van het opleiden van arts-assistenten in professioneel gedrag. Dit wordt nader toegelicht door collega Peters, bestuursvoorzitter Onderwijsinstituut Geneeskunde UvA. Is het opzet, toeval of ironie van het noodlot dat nrc heeft gekozen voor een foto waarop de opleider afgebeeld staat achter een keurig opgemaakt leeg bed met meerdere monitoren maar zonder patiënt en zonder co-assistent of arts-assistent met de verwachte empathische attitude?

    • Dr. Jan Vanneste