Artsen leren zich goed te gedragen

Rob Peters heeft natuurlijk gelijk als hij zegt dat artsen goed met hun patiënten moeten omgaan, maar dat is niet zo eenvoudig als wellicht gedacht wordt. Dat blijkt alleen al uit de voorbeelden die hij aanhaalt.`De oudere patiënt die buiten eigen toedoen te laat komt en een nieuwe afspraak moet maken`. Dit is nu juist een mooi voorbeeld van een dilemma waarmee artsen dagelijks te maken hebben. Stel hij/zij maakt extra tijd vrij om deze patiënt te helpen. Gegarandeerd komt die arts in de problemen. Immers andere patiënten moeten langer wachten, hij komt te laat op de afdeling voor zijn ronde en ook nog eens te laat op de OK. De gedupeerden weten het wel; weer zo`n arrogante dokter. Terecht merkt Peters hierbij op dat er in ons land in vergelijking met België veel minder artsen werken (en die voor een deel ook nog in deeltijd).`Dokters moeten zich opstellen als een advocaat voor hun patiënten` Maar toch niet ongeclausuleerd. Want dat mag niet. Professioneel gedrag houdt namenlijk ook in dat de dokter rekening houdt met het algemeen belang (de centjes).Dit alles neemt niet weg dat professioneel gedrag de core business is. Wat professioneel gedrag nu precies inhoud is niet zo eenvoudig te definiëren.Dit in tegenstelling tot onprofessioneel gedrag dat doorgaans snel benoemd wordt. Ik hoop duidelijk gemaakt te hebben dat er vaak meerdere kanten aan een zaak zitten. Niettemin wens ik Ron Peters veel succes en vooral veel wijsheid toe met zijn missie. En laat hij bedenken dat de ideale dokter niet bestaat.

    • A ten Hove Jansen
    • Niet Meer Praktiserend Cardioloog