Alzheimer en euthanasie

Alzheimer en euthanasie vormen een probleem zonder oplossing. Een demente patiënt kan niet meer kenbaar maken euthanasie te willen. Kan hij dat nog wel, dan is het te vroeg voor euthanasie. (zie Verhaal van Marjan van Eerde, pag. 11). Kent u dit probleem? Hoe ging of gaat u er mee om? Zijn er alternatieven voor de handelwijze van Van Eerde en haar man? Moet de wet versoepeld worden? Reacties in max. 200 woorden voor 14 november naar kwesties@nrc.nl