1 Aardgas-, diesel- of toch maar elektronische bussen?

Professor Steinbuch stelt dat aardgasbussen prima zijn, maar dieselbussen beter (Opiniepagina, 28 oktober). Daarbij gaat hij voorbij aan enkele actuele ontwikkelingen. Gezien de grote energievraag kan de wereld het zich bijvoorbeeld niet meer permitteren om alleen van olie afhankelijk te zijn. Bovendien willen landen in toenemende mate hun eigen energiebronnen, waaronder aardgas, aanwenden voor mobiele toepassing (Thailand, Rusland) en zijn op zoek naar hiervoor geëigende aandrijfsystemen. Wereldwijd wordt aardgas dan ook al in duizenden bussen toegepast. Nederland loopt duidelijk achter. Daarnaast streeft de EU ernaar dat vóór 2020 10 procent van het Europese brandstofverbruik uit aardgas bestaat.

In het artikel wordt de nieuwe schone dieseltechnologie vergeleken met de bestaande gastechnologie. Inmiddels is door het Nederlandse bedrijfsleven een brandstofdoseringssysteem ontwikkeld waarvan de aangetoonde efficiencyverbetering ruim 20 procent is. Indien wordt uitgegaan van vloeibaar aardgas is de energie-inhoud van de lichte brandstoftank veel hoger en is - in combinatie met genoemde efficiencysprong - het probleem van een beperkte actieradius opgelost.

Het argument dat hybride aandrijfsystemen een steeds grotere plaats innemen is juist. Echter, hybride is een combinatie van een elektromotor en een verbrandingsmotor en deze laatste kan zowel een moderne dieselmotor als een moderne gasmotor zijn. Concluderend: de aardgasmotor is een uitstekend alternatief naast de benzine- en dieselmotor. De internationale belangstelling voor deze Nederlandse technologie bewijst dit.

    • Tu Eindhoven
    • Nort Liebrand