Veel hulp burgers voor de politie

In negen gemeenten begint vandaag een landelijke proef met Burgernet. De politie krijgt in dit project hulp van burgers die telefonisch zijn ingelicht over bijvoorbeeld een vermist kind of een voortvluchtige crimineel. Ze kijken in hun eigen buurt of iemand voldoet aan het signalement. Via een gratis telefoonnummer kunnen ze informatie doorgeven aan de politie. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) gaf vandaag het startschot voor de landelijke pilot.

Vier jaar geleden werd Burgernet uitgetest in Nieuwegein. Het is nog steeds in gebruik want het beviel goed bij zowel de politie als de bewoners van Nieuwegein. Bij de evaluatie van het programma in 2006 constateerde de politie veel tijdwinst te kunnen boeken bij opsporingen en dat de pakkans van criminelen werd vergroot. Bijna 60 procent van de participerende burgers in Nieuwegein had het gevoel meer grip te hebben op hun eigen veiligheid. Vijf procent van de acties van Burgernet leverde aanhoudingen op. Gestreefd wordt naar tien procent.

Ondanks het percentage van 5 procent, vond ruim 90 procent van de deelnemers het een goed idee om Burgernet landelijk te verspreiden. Voordat zo’n invoering definitief is, wordt nog een proef gehouden in de gemeenten Gouda, Delft, Ede, Leeuwarden, Dantumadeel, Breukelen, Maarssen en De Ronde Venen. Inmiddels hebben meer dan 16.500 mensen zich voor de landelijke pilot aangemeld.

Bij deze pilot wordt gekeken of de verbeteringen die bij het Burgernet systeem zijn ingevoerd werken. In het begin van de pilot in Nieuwegein was het aantal deelnemers (1.600 mensen) groter dan verwacht en bleek het systeem niet over voldoende capaciteit te beschikken om de deelnemers op tijd te in te lichten. Er zijn toen technische aanpassingen uitgevoerd om de snelheid en effectiviteit te vergroten. Zo heeft de betrokken leverancier de communicatiemogelijkheden uitgebreid en kunnen deelnemers ook via de sms worden bereikt.

Op het Roelof van Echten College in Hoogeveen komt een soortgelijk waarschuwingsysteem. Via een speciale telefoon kunnen leerlingen verdachte zaken aan de politie melden. Het gaat om een experiment waarvoor de Drentse politie extra subsidie van het Rijk krijgt. Volgens de politiewoordvoerder ligt op elke school een bron van informatie over onveilige, bedreigende of criminele zaken.

Is het goed dat de burger zich met politiezaken bezighoudt? Zie nrc.nl/discussie