Te dik? Omgeving veranderen!

Ik had er nooit van gehoord: een Convenant Overgewicht. Waarschijnlijk te veel bezig geweest met de kredietcrisis, en gedacht dat de recessie het probleem vanzelf zou oplossen. Dan hebben niemand toch meer geld om zich vol te vreten?

Maar er blijkt ook nog een stuurgroep Convenant Overgewicht te bestaan, en stuurgroepen redden het zelden zonder een voorzitter, dus Paul Rosenmöller (nooit verlegen om een kleine bijverdienste) presenteerde gisteren tijdens de ‘Nationale Balans Top’(ik verzin nooit iets) het jaarverslag, dat hij vervolgens aan staatssecretaris Jet Bussemaker overhandigde.

Goeie god.

Ik herkende Paul overigens direct aan het vulgair-marxistische ei van Columbus dat hij had bedacht. ’De omgeving moet worden veranderd’, hoorde ik hem bij het Journaal betogen. ‘Wij hebben de omgeving ongezond gemaakt. Pas als we dat veranderen, kunnen we de mensen weer verleiden tot sport en beweging’.

Dat was inderdaad het soort argument dat je dertig, veertig jaar geleden steeds hoorde tegen de STER-reclame. Van luxe werd de onderliggende medemens alleen maar begerig: óók een auto willen, óók een afwasmachine, óók naar de wintersport. Maar waar haalden ze de centen vandaan? Dan maar stelen, of af en toe een benzinestation beroven, of desnoods je lichaam tegen betaling aanbieden. Allemaal om maar zo dik mogelijk te ogen. Dan was het antwoord toch: stop de uitverkoop van de beschaving?

Met een eigen variant op de dialectiek (die Kant tussen twee haakjes de ‘leer van de schijnrederingen’ noemde) wil onze Paul de verleiding van de Marsrepenetalage dus verleggen naar de verlokking van het fitnesscentrum – en wee je gebeente als je dan in de wijk nog met een frikadel wordt betrapt.

Het beginsel staat ook niet al te ver van de filosofie die door Balkenende IV wordt gehuldigd. De dekselse anti-rookcampagne van minister Klink sluit naadloos aan bij de voorstellen die Rosenmöller liefst morgen tot kabinetsbeleid zou willen verheffen. Kijk naar de leiders van Engeland, Frankrijk en Duitsland, zei hij tegen het Journaal. Alsof Brown, Sarkozy en Merkel als ze even tijd hebben, met een sandwichbord door hun hoofdstad drentelen om tegen nicotine te waarschuwen. Daar kan Balkenende morgen ook mee beginnen. Maar verander eerst de omgeving! Beboet elke kroegbaas bij wie een asbak wordt aangetroffen. Verbied alle Amerikaanse films die zeker tot 1980 allemaal nog blauw stonden van de rook. En als al die maatregelen zijn genomen, mag iedereen het prachtige verhaal lezen dat Willem Frederik Hermans vertelde in De laatste roker. Literatuur is toch de mooiste verleiding tegen zondigheid? Als ik moest kiezen tussen lezen en biechten, zou ik het wel weten.

Zo had Wouter Bos natuurlijk ook al veel eerder alle reclameboodschappen over spaarrentes en voordelige hypotheken ongedaan moeten maken, dan waren de verantwoordelijke verkwisters van Noord- Holland waarschijnlijk nooit op het idee gekomen. Ook Borghouts werd slachtoffer van zijn omgeving. Maar let voor de aardigheid eens op banken, verzekeringshuizen en losse leningaanbieders. Een paar weken hebben ze zich stilgehouden, nu buitelen hun verlokkingen op radio en televisie weer schril over elkaar heen. Er op af, Rosenmöller!

Het Kwaad schuilt overal. In een land waar de premier een nieuw standbeeldje van Abraham Kuyper heeft onthuld is dat ook voor Rouvoet een geloofsartikel. Ten tijde van de Geweldige was in Nederland niet of nauwelijks sprake van echtscheiding. Een paar Richards konden het zich veroorloven, maar die hielden voor hetzelfde geld net zo lief hun maintenee. Maar Jan met de Pet was z’n hele leven tot één vrouw veroordeeld. En zie wat de vooruitgang ons gebracht heeft: ook de arbeider kan nu voor bijna niets van z’n huwelijk af.

Als ik André Rouvoet was, zou ik Paul Rosenmöller voorzitter van een nieuwe stuurgroep maken.

Jan Blokker

    • Jan Blokker