'Scholen fout met ouderbijdrage'

Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) zal de Onderwijsinspectie vragen om onderzoek te doen naar de vrijwillige ouderbijdrage op scholen. Er zijn „signalen” dat sommige scholen die bijdrage verplicht stellen. Dat heeft de staatssecretaris gisteren toegezegd aan de Tweede Kamer. Indien nodig zal de staatssecretaris de scholen „op de vingers tikken”.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Voor hoogte en bestemming is instemming nodig van de medezeggenschapsraad van scholen.

Volgens de SP blijkt uit onderzoek dat „bijna de helft” van de scholen nog altijd verzwijgt dat de ouderbijdrage vrijwillig is. De SP heeft een lijst gepresenteerd met daarop zo’n 120 scholen, zowel in basis- als voortgezet onderwijs, die dat nalaten. Er zouden scholen zijn die deurwaarders of incassobureaus inschakelen wanneer ouders de bijdrage niet betalen. Volgens de SP kan de bijdrage oplopen tot 600 euro per jaar. Sommige scholen gebruiken de bijdrage voor onderwijszaken, zoals lesmateriaal. Daar is een ouderbijdrage niet voor bedoeld, vindt SP’er Van Dijk. „Die moet aanvullende activiteiten bekostigen, zoals een schoolreisje.”

De wrevel over het mogelijk misbruik van de ouderbijdrage wordt gedeeld door andere partijen. Er loopt al een ander onderzoek naar de hoogte van schoolkosten en hoe die tot stand komen. Dit onderzoek is aanvullend, laat de woordvoerder van Van Bijsterveldt weten. „Wat de staatssecretaris betreft heeft de medezeggenschapsraad een grote rol binnen de school.” Het is nog onbekend wanneer de Onderwijsinspectie het onderzoek afrondt.