Omroep gemaand controle sponsors

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) wil dat publieke omroepen beter nagaan waar het sponsorgeld vandaan komt ter financiering van medische programma’s. Boetes legt de mediawaakhond vooralsnog niet op, meldde een CvdM-woordvoerster vandaag. Het gebeurt geregeld dat omroepen geld krijgen van ideële instellingen om zo documentaires te bekostigen. Dat is toegestaan, maar vaak krijgen die goede-doelenorganisaties geld van producenten van medicijnen of andere medische middelen.

Elf medische programma’s werden in het CvdM-onderzoek betrokken. Drie van deze programma’s hebben bijdragen ontvangen van particuliere ondernemingen, terwijl dat niet is toegestaan. De Mediawet moet namelijk voorkomen dat commerciële invloed wordt uitgeoefend op publieke programma’s.

Het commissariaat vreest voor de redactionele onafhankelijkheid. „Omroepen dienen daarom expliciet op de hoogte te zijn van de herkomst van en afspraken over bijdragen van niet-particuliere ondernemingen. Zij dienen na te gaan of bijdragen voldoen aan de mediawettelijke eisen die commerciële beïnvloeding willen voorkomen. Uit het onderzoek ontstaat de indruk dat de omroepen de sponsorregels en het begrip (niet-) particuliere onderneming onjuist interpreteren. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en de in het onderzoek betrokken omroepverenigingen worden uitgenodigd voor een bespreking van de onderzoeksresultaten”, aldus de zegsvrouw.

Bij het onderzoek waren programma’s betrokken van de zendgemachtigden EO, AVRO, Teleac en MAX. (ANP)